Haetaan retki- ja virkistysmelonnan jaostoon ja koulutusvaliokuntaan henkilöitä

17.12.2021 Koulutus Liitto Melonta

Jäsenet tai jäsenseurat voivat ehdottaa henkilön tai henkilöitä alla oleviin tehtäviin.

Retki- ja virkistysmelontajaosto

Retki- ja virkistysmelontajaoston tehtävänä on toimia asiantuntijana retki- ja virkistysmelontaa koskevassa kehittämistyössä ja päätöksenteossa sekä toimia yhteistyöelimenä lajiliiton retki- ja virkistysmelontaseurojen välillä.

Jaoston kehittämiskohteita ovat mm. retki- ja virkistysmelonnan olosuhteet ja koulutustoiminnan kehittäminen yhteistyössä koulutusvaliokunnan kanssa. Jaostoon etsitään retki- ja virkistysmelonnan olosuhteiden ja koulutuksen kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä.

Retki- ja virkistysmelonnan koulutusvaliokunta

Retki- ja virkistysmelonnan koulutusvaliokunnan tehtävänä on kehittää ja valvoa melonnan koulutusjärjestelmää yhdessä retki- ja virkistysjaoston kanssa.

Koulutusvaliokunta nimeää melontakouluttajat ja Meloja -taitokokeiden vastaanottajat. Koulutusvaliokuntaan etsitään melonnan koulutustoiminnan laajasti tuntevia henkilöitä.

 

Esitykset ylläolevista pyydetään lähettämään toimiston (toimisto@smsl.fi) sähköpostiin 31.12.2021 mennessä.

 

Lisätietoja:

Kai Lindqvist, harrastekoordinaattori

050 511 3639