Kestävyyslajien julkilausuma: Monipuolinen liikkuminen on välttämätön edellytys koko Suomen hyvinvoinnilla ja urheilun kansainväliselle menestykselle

23.11.2021 Yleinen

Kuva: Harri Sairiala
Kuva: Harri Sairiala

Yhteensä 14 kestävyyslajin lajiliitot julkaisivat maanantaina Pajulahden kestävyysseminaarissa julkilausuman, jossa ilmaistaan yhteinen huoli lasten ja nuorten terveydestä, sekä suomalaisen kestävyysurheilun tulevaisuudesta. Mukana julkilausumassa on myös Melonta- ja Soutuliitto.

Julkilausuma kiinnittää huomiota yhteiskunnan ja ihmisten elintapojen muutoksiin, jotka ovat johtaneet lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden merkittävään laskuun. Näistä muutoksista johtuen suomalaiseen yhteiskuntaan on kehittynyt fyysisen aktiivisuuden kestävyysvaje, jolla on merkittäviä vaikutuksia sekä suomalaisten hyvinvointiin että huippu-urheilumenestykseen.

Julkilausuman allekirjoittajat vetoavat yhdessä yhteiskunnan rakenteiden tasolla toimiviin tahoihin, jotta lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden vähenemisen trendi taitetaan ja turvataan kaikin tarvittavin keinoin määrällisesti runsaan ja monipuolisen liikkumisen edellytykset. Samalla suomalaisen urheilun ja kestävyysurheilun kansainvälisesti kilpailukykyinen asema pitää turvata ja sen huippumenestyksen edellytykset mahdollistaa kaikin vaikuttavin keinoin ja tarvittavin olosuhde-, osaamis- ja talousresurssein.

Kestävyyslajien lajiliitot muistuttavat yhdessä, että huoli lasten ja nuorten terveydestä ja sen heikkenemisestä on yhteinen. Julkilausuma on osoitettu perheille, koululaitokselle, liikunta- ja koulutuspolitiikan keskeisille päättäville tahoille sekä kaikille maamme liikkujille.

– Liikunnallinen elämäntapa, monipuolinen ja määrällisesti riittävä harjoittelu muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla on merkitystä yksilön fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille läpi elämän. Tämä on kiistaton tosiasia, jonka merkitys ymmärretään yleisesti, mutta jonka toteutumiseksi ei tehdä riittäviä toimenpiteitä, sanoo lajiryhmävastaava Olli-Pekka Kärkkäinen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksiköstä.

Monipuolinen liikunta on välttämätön edellytys kansainväliselle menestymiselle kestävyyslajeissa

Kestävyysliikunta on kaikkien urheilulajien peruselementti, joka mahdollistaa riittävän harjoitusmäärän ja palautumisen, myös muissa kuin kestävyyslajeissa. Lasten ja nuorten monipuolinen liikunta on myös välttämätön edellytys kansainväliselle menestymiselle kestävyyslajeissa. Kansainvälistä menestystä ei tule, jos nuorten fyysinen aktiivisuus vähenee entisestään. Kestävyyslajien lajiliitot haluavat yhdessä kiinnittää huomiota lasten ja nuorten riittävän, monipuolisen ja laadukkaan liikkumisen turvaamiseen.

– On tutkittua, että fyysinen aktiivisuus tukee myös oppimistuloksia. Peruskoulussa pitää jatkossakin olla mahdollisuus tutustua kestävyysliikuntaan ja oppia erilaisia kestävyyslajeja. Opetushallituksella on tässä tärkeä rooli kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista, Kärkkäinen sanoo.

Julkilausumassa todetaan myös, että opetus- ja kulttuuriministeriöllä on vastuu kehittää maamme liikuntapolitiikkaa, yhdessä muiden toimialojen kanssa. Lisäksi julkilausuma lähettää viestin Suomen Olympiakomitealle ja Paralympiakomitealle, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä lajiliittojen kanssa ja kehittävät ja koordinoivat suomalaisten liikunnan harrastamista ja huippu-urheilun menestystä urheiluseuroissa.

– Liikunta- ja urheiluseurat ovat suomalaisen urheilun ydin, ja niiden tekemään lajirajat ylittävää yhteistyötä pitää tukea nykyistä paremmin niin poliittisten päättäjien kuin liikunta- ja urheilujärjestelmänkin toimesta, summaa Kärkkäinen.

Lue julkilausuma kokonaisuudessaan täältä

Lisätiedot:
Kestävyyslajien lajiryhmävastaava Olli-Pekka Kärkkäinen, 050 5162234.