Melonta- ja Soutuliiton syyskokouksen päätöksiä

1.12.2021 Liitto Melonta Soutu

Melonta- ja Soutuliitto mukaan urheiluyhteisön yhteiseen vakavien eettisten rikkomusten kurinpitojärjestelmään.

Syyskokous hyväksyi toimintasääntömuutoksen sekä uudet kurinpitosäännöt Melonta- ja Soutuliitolle. Toimintasäännöissä muutettiin kurinpidon menettelyjä, kun urheiluyhteisön uusi vakavien eettisten rikkomusten kurinpitojärjestelmä otetaan mukaan myös liiton kurinpitoon. Yhteinen järjestelmä ei poista liiton vastuuta omasta kurinpidostaan, mutta keventää monimutkaisesti tutkittavien ja vakaviksi eettisiksi rikkomuksiksi luokiteltavien asioiden osalta liiton oman kurinpitovaliokunnan työtaakkaa.

Samassa yhteydessä hyväksyttiin uudet kurinpitomääräykset, joissa tämä asia otettiin huomioon. Lisäksi määräyksiin lisättiin mm. kohta, jossa muiden lajiliittojen tekemiä kurinpitopäätöksiä voidaan ulottaa koskemaan myös Melonta- ja Soutuliiton alaista toimintaa.

Lue lisää urheiluyhteisön uudesta kurinpitojärjestelmästä:

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2021/05/b183f52c-liite-4-vakavien-eettisten-rikkomusten-keskitetty-kurinpito.pdf

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2021/10/9b54860d-liite-4-urheiluyhteison-eettisten-rikkomusten-kurinpitolautakunnan-jasenten-valinta.pdf

Melonta- ja soutuliiton kurinpitomääräykset:

https://www.melontajasoutuliitto.fi/@Bin/2510637/Liite+2+SMSL+kurinpitom%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset+2021.pdf

Syyskokous käsitteli liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Keskustelua käytiin mm. konkreettisista toimenpiteistä, joita liitto tekee jatkossa nuorisotoiminnan edistämiseksi. Todettiin, että soudussa koulusoudusta soutuseuraan-hanke on selkeä konkreettinen toimenpide, jonka kautta kehittämistä aletaan tehdä. Melonnassa syksyn aikana käytyä keskustelua nuorisotoiminnan volyymien kasvattamiseksi ei toimintasuunnitelmassa ole vielä konkretisoitu. Konkretisointia tehdään tarkemmin kevään ja kesän aikana. Talousarviossa nuorisotoimintaan on panostettu tulevalle vuodelle enemmän kuin kuluvana vuonna. #Olenmeloja-hankkeen konseptit saivat kiitosta kokouksessa.

Toimintasuunnitelma 2022:

https://1585089.166.directo.fi/@Bin/2b576f0151e78c5216aacdf5629e5661/1638190576/application/pdf/2510643/Liite%204%20SMSL%20Toimintasuunnitelma.pdf

Talousarvio 2022:

https://1585089.166.directo.fi/@Bin/e0b9fb4a689ff1e17410c8704e0c801b/1638190552/application/pdf/2525271/Liite%205%20SMSL%20talousarvio%20%202022%201.pdf

Syyskokous valitsi kolme toimenpidettä Ympäristöohjelman toteuttamiseksi.

Syyskokouksessa käsiteltiin liiton uutta ympäristöohjelmaa uutena vastuullisuusohjelman osa-alueena. Ohjelmassa oli esitetty 5 toimenpidekokonaisuutta, joiden kautta ympäristöavastuuta esitettiin edistettäväksi. Syyskokous valitsi äänestämällä kolme teemaa ja toimenpidettä, joita liitto lähtee toteuttamaan vuoden 2022 aikana. Toimenpiteet ovat seurakoulutus ympäristövastuusta, päästöjen vähentäminen ja oman ympäristökampanjan kehittäminen.

Kokouksessa kaivattiin ympäristöohjelmaan jatkossa enemmän kunnianhimoa esimerkiksi päästöjen vähentämiseen ja esitettiin ohjelman jatkokehitykseen ajatuksia, mutta varsinaisia ohjelman ulkopuolisia toimenpide-esityksiä ei tullut. Hallitus jatkaa ympäristöohjelman kehittämistä tulevien vuosien aikana.


Syyskokous järjestettiin hybridinä ja osa osallistujista osallistui kokoukseen etäyhteydellä. 
Kuva: Kai Lindqvist
Syyskokous järjestettiin hybridinä ja osa osallistujista osallistui kokoukseen etäyhteydellä.
Kuva: Kai Lindqvist