Melonta ja Soutuliitto hakee hankekoordinaattoria ajalle 1.1.-30.9.2022

2.12.2021 Liitto Melonta Soutu

Tule luomaan uutta nousua soutu-urheilulle! Soutu on perinteinen suomalainen menestyslaji. Soutu on kestävyyslajien aatelia, joka sopii monipuolisen lajitaustan omaaville urheilijoille. Koulusoudusta soutuseuraan -hankkeen tavoitteena on saada uusia soutajia soutulajeihin ja mukaan seuratoimintaan.

Hanke: Koulusoudusta soutuseuraan

Haemme Melonta- ja Soutuliitolle hankekoordinaattoria. Työtehtävä on määräaikainen ja täysipäiväinen. Myös osa-aikaiset ratkaisut ovat mahdollisia, riippuen hakijan tilanteesta. Optimaalisessa tilanteessa hankekoordinaattori voisi kiinnittyä toimimaan suoraan seuraympäristöissä jollakin alueella.  

Hankekoordinaattorin päätehtävä on luoda seurojen kanssa toimintamalli, miten seuroihin rekrytoidaan soutajia ja miten soudun valmennustoimintaa tuloksellisesti ja pitkäjänteisesti toteutetaan. Hankekoordinaattorin tehtävänä on koordinoida soudun koulukiertue, joka toimii rekrytointikanavana ja luoda toimintamallit seurojen kesän valmennustoiminnalle uusille rekrytoitaville soutajille. Hankekoordinaattori toteuttaa itse osan koulukiertueesta sekä kehittää toiminnan konseptia. Koulukiertue toteutetaan sisäsoutulaitteilla.

Hankekoordinaattori auttaa seuroja organisoimaan valmennustoimintaa soutuseuroissa osa-aikaisten aluevalmentajien avulla. Hankekoordinaattori suunnittelee ja toteuttaa keväällä finaalitapahtuman sekä kesän lopulla tapahtuvan finaalitapahtuman ensimmäisen vuoden soutajille. Lisäksi hankekoordinaattori luo yhdessä seurojen kanssa muita rekrytointikanavia lahjakkaiden soutajien löytämiseksi.

Haemme:

  • Toimeen tarttuvaa ja oma-aloitteista henkilöä
  • Näkemystä seuravalmennuksen organisoimisesta
  • Innostavaa ja hyvät vuorovaikutustaidot omaavaa henkilöä

Katsotaan eduksi:

  • Osaaminen soutulajeista ja lajin vaatimuksista
  • Lajin sisäiset verkostot
  • Valmennus- tai ohjauskokemus

Tarjoamme:

  • Joustavan, mutta selkeän tehtäväkokonaisuuden, jossa selkeät hanketavoitteet
  • Vastuullisen työn nuorten parissa

Hankkeen tausta

Koulusoudusta soutuseuraan hankkeen tarkoitus on auttaa lapsia ja nuoria löytämään soudun pariin sekä auttaa ja tukea soutuseurojen juniorivalmennustoimintaa. Viime vuosina soututoiminta on ollut haastavassa tilanteessa, kun koronasta johtuen perinteistä kotiratasoutua / Indoor rowing challengea ei ole pystytty järjestämään kouluilla. Lisäksi seurojen valmennustoiminta on ollut etenkin talvikausilla vaikeaa.

Korona-aikaa ennen on perinteisesti järjestetty Kotiratasoutu / Indoor rowing challenge, jossa 5–9 luokkalaiset ovat kilpailleet sisäsoudussa. Hankkeen tavoitteena on tavoittaa mahdollisimman paljon koululaisia ja luomaan väylä koulusoutukiertueelta kohti seuratoimintaa. Kohderyhmänä ovat ainakin 5–9-luokkalaiset. Koulutapahtumien avulla koululaiset tutustuvat sisäsoutuun ja heille samalla markkinoidaan paikallisen soutuseuran toimintaa.

Koulukiertue on tarkoitus järjestää paikkakunnilla, joissa on soutuseura, jotta koululaisille on paikka, jonne heidät voi ohjata harjoittelemaan.

Hankkeen toisena tavoitteena on järjestää kevään aikana lajiin tutustuneille uusille soutajille vesillä tapahtuvaa harjoitustoimintaa soutuseuroissa toukokuun ja syyskuun välisenä aikana. Valmennuksesta vastaavat seuroihin palkattavat osa-aikaiset valmentajat. Tarkoitus on saada uudet soutajat sisäsoudun parista vesille ja kilpailemaan.

 

Hae tehtävää 16.12.2021 mennessä. Toimitathan hakemuksesi palkkatoiveineen ja CV:n kera osoitteeseen hannu.hamalainen@smsl.fi. Kysy lisää hankkeesta ja tehtävästä toiminnanjohtaja Hannu Hämäläinen 0413100721 tai hannu.hamalainen@smsl.fi

Tehtävän aloituksesta on mahdollista neuvotella, mutta on viimeistään 1.2.2022

 


Koulusoudusta soutuseuraan hankkeelle haetaan hankekoordinaattoria
Koulusoudusta soutuseuraan hankkeelle haetaan hankekoordinaattoria