Melonta- ja Soutuliitto ja urheilun yhteinen kurinpitojärjestelmä

23.6.2021 Liitto Melonta Soutu

Melonta- ja Soutuliiton hallitustiedote jäsenjärjestöille kesäkuu/2021

Melonta- ja Soutuliiton hallitus tulee esittämään jäsenistölle liittymistä epäasiallisen käyttäytymisen ja vakavien eettisten rikkomusten keskitettyyn kurinpitojärjestelmään

Suomen Olympiakomitea käynnisti keväällä 2020 yhdessä Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) kanssa selvityksen mahdollisuudesta keskittää vakavien eettisten rikkomuksien tutkinta ja kurinpito. Selvitys ja esitys uudeksi urheilun yhteiseksi keskitetyn kurinpidon järjestämiseksi julkaistiin keväällä 2021.

Suomen Olympiakomitea kevätkokous hyväksyi Olympiakomitean hallituksen esityksen keskitetyn kurinpidon järjestämistä vakavien eettisten rikkomusten käsittelemiseksi. Keskitetyn kurinpidon malli käsittää urheilun ja liikunnan yhteiset vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan säännöt.

Nykyisessä järjestelmässä jokainen järjestö toimii omien sääntöjensä ja kurinpitomääräystensä pohjalta. Jokaisella urheilujärjestöllä on omat sääntönsä sekä kurinpitojärjestelmänsä, eivätkä ne välttämättä tunnista toinen toisiaan. Uusi järjestelmä mahdollistaa urheilun kentän läpi kulkevan kurinpidon. Järjestelmä ei poista lajiliiton oman kurinpitovaliokunnan roolia tai tarvetta. Kuitenkin vakavien tapausten tutkinta on hyvin järjestelmää kuormittavaa, joten keskitetyn järjestelmän tarve on ilmeinen. Jäsenjärjestöt voivat liittyä järjestelmään omilla päätöksillään ja omalla aikataulullaan. Liittyminen edellyttää muutoksia järjestön toimintasääntöihin.

 

Syyskokous päättää SMSL liittymisestä järjestelmään

Melonta- ja Soutuliiton hallitus tulee esittämään liiton syyskokoukselle toimintasääntömuutosta, jossa liitytään mukaan vakavien eettisten rikkomusten kurinpitojärjestelmään. Liiton kurinpitovaliokunta on asiassa samoilla linjoilla. Sääntömuutosesitys ja siihen liittyvät tiedot toimitetaan jäsenistölle hyvissä ajoin.

  • Melonta- ja Soutuliitto tuomitsee jyrkästi epäasiallisen käyttäytymisen ja eettiset rikkomukset, jonka kohteena on yksi tai useampi henkilö. Liitto käsittelee näitä asioita tällä hetkellä autonomisesti omien sääntöjensä ja kurinpitomääräystensä pohjalta, kertoo toiminnanjohtaja Hannu Hämäläinen.
  • On erittäin hienoa, että kurinpitoon saadaan keskitetty järjestelmä vakavien rikkomusten osalta, joiden tutkinta ja niihin liittyvät prosessit ovat hyvin raskaita. Liiton näkökulmasta kaikki uusissa Olympiakomitean kurinpitomääräyksissä määritellyt epäeettiset rikkomukset ovat tuomittavia ja on hienoa, että uusi kurinpitoelin voi katsoa asioita läpivalaisevasta läpi urheilun kentän. Järjestelmä luo lisää edellytyksiä lajirajoja ylittäville kurinpitotoimille, toteaa puheenjohtaja Jussi Järventaus

Melonta- ja Soutuliiton säännöissä kurinpitomääräykset ja toimintasäännöt ovat määritelty kuuluvan kevätkokouksen asialistalle. Hallitus tuo esityksensä kuitenkin syyskokouksen asialistalle, jotta liittyminen uuteen järjestelmään olisi mahdollisimman nopeaa. Syyskokous lopulta päättää, hyväksyykö se järjestelmään liittymisen ja uudet kurinpitomääräykset.

  • Epäeettinen toiminta on urheiluyhteisön yhteinen ongelma, johon keskitetyllä kurinpitojärjestelmällä etsitään tehokasta puuttumisenkeinoa. Lajiliitot päättävät itsenäisesti liittymisestä, mutta Olympiakomitean toive on, että mahdollisimman moni lajiliitto järjestelmän omakseen ottaa, toteaa Olympiakomitean erityisasiantuntija Petri Heikkinen.

Linkit:

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2021/05/6a300516-liite-3-vakavien-eettisten-rikkomusten-keskitetty-kurinpito-prosessin-kuvaus-ja-taustat.pdf

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2021/05/b183f52c-liite-4-vakavien-eettisten-rikkomusten-keskitetty-kurinpito.pdf

Melonta- ja Soutuliiton voimassaolevat toimintasäännöt ja kurinpitomääräykset: https://www.melontajasoutuliitto.fi/liitto/

Lisätiedot:

Hannu Hämäläinen, toiminnanjohtaja, 0413100721