Osallistu melojien tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia koskevaan tutkimukseen

24.6.2021 Yleinen

Tutkimuksessa kartoitetaan melojien omakohtaisia kokemuksia melonnasta aiheutuviin tuki- ja liikuntaelimistön oireisiin. Toivomme osallistumistasi kyselyyn, vaikka et ole kokenut kipuja tai vaivoja meloessa. Jokainen vastaus on arvokasta tietoa. 

Tällä kyselyllä pyrimme tavoittamaan kaikki harraste- ja kilpamelojat. Tällaista tutkimusta ei ole tehty aikaisemmin Suomessa, ja haluamme juuri sinun olevan osana sitä. Vastauksellasi on suuri merkitys Suomen melontayhteisölle, sillä kysely antaa tärkeää ja ajankohtaista tietoa tuki- ja liikuntaelinvaivoista melonnan parissa työskenteleville sekä sitä harrastaville.

Tutkimuksessa kartoitetaan melojien omakohtaisia kokemuksia melonnasta aiheutuviin tuki- ja liikuntaelimistön oireisiin. Toivomme osallistumistasi kyselyyn, vaikka et ole kokenut kipuja tai vaivoja meloessasi. Jokainen vastaus on arvokasta tietoa. Keskitymme kajakissa tapahtuvaan melontaan ja siksi SUP-lautailu on rajattu tutkimuksesta pois.

Kysely toteutetaan verkossa Webropol-kyselynä (linkki alla) ja siihen vastataan anonyymisti. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa raportoiduissa tuloksissa. Vastaajien nimettömyys ja tunnistamattomuus säilyvät läpi koko tutkimusprosessin. Pyydämme, että vastaat kyselyyn sunnuntaihin 18.7.2021 mennessä. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja se vie aikaasi noin 5 minuuttia.

Tämä tutkimus toteutetaan AMK-opinnäytetyönä. Kyselyn aineisto raportoidaan opinnäytetyössä ja voidaan hyödyntää myöhemmin tieteellisissä julkaisuissa. Mikäli sinulla tulee jotain kysyttävää opinnäytetyöstä tai kyselystä, ota sähköpostitse yhteyttä kyselyn toteuttajiin.

Linkki kyselyyn

 

Lisätietoja: 

Opinnäytetyön ja tutkimuksen toteuttajat
Sanna Elonen sanna.elonen@student.lab.fi
Iida Maisonen iida.maisonen@student.lab.fi
Ella Nyström ella.nystrom@student.lab.fi