Minna Kantsila valittiin Melonta- ja Soutuliiton uudeksi puheenjohtajaksi, Risto Murto, Anne Rikala ja Kirsi-Maria Pänttönen hallitukseen.

28.11.2021 Liitto Melonta Soutu

Minna Kantsilasta Melonta- ja Soutuliton puheenjohtaja

Suomen Melonta- ja Soutuliiton lauantaina 27.11.2021 pidetyssä syyskokouksessa valittiin liitolle uusi puheenjohtaja. Liiton istuva puheenjohtaja Jussi Järventaus ilmoitti keväällä, ettei hae jatkokautta puheenjohtajuudelleen. Samalla kevätkokous valtuutti ehdollepanotoimikunnan kartoittamaan liitolle uutta puheenjohtajaa. Ehdollepanotoimikunta päätti kartoituksensa jälkeen esittää syyskokoukselle, että uudeksi liiton puheenjohtajaksi valitaan liiton nykyinen varapuheenjohtaja Minna Kantsila.

Minna Kantsila valittiin syyskokouksen yksimielisellä päätöksellä liiton uudeksi puheenjohtajaksi.

Minna Kantsila on toiminut liiton varapuheenjohtajana ja Tampereen Vihurin puheenjohtajana. Kantsila toimii siviilityössään Metsä Boardissa Sales Directorina. Kantsila on ensimmäinen nainen, joka on valittu Melonta- ja Soutuliiton puheenjohtajaksi. Soutuliiton puheenjohtajana toimi vuosina 1991-1996 Kirsti Soini.

Rikala, Murto ja Pänttönen hallituksen jäseniksi

Liiton hallituksesta erovuorossa olivat Minna Kantsila, Marika Laaksonen ja Anne Rikala. Marika Laaksonen oli aiemmin ilmoittanut, ettei ole ehdolla liiton hallitukseen. Hallituksen jäsenet valitaan kaksivuotiskaudeksi ja puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain.

Uusiksi liiton hallituksen jäseniksi valittiin Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto sekä Takon Soutajien pitkäaikainen seura-aktiivi Kirsi-Maria Pänttönen. Ratamelonnan moninkertainen arvokilpailumitalisti Anne Rikala valittiin jatkokaudelle.

Hallituksen jäsenistä käytiin vaali, jossa valittujen lisäksi oli ehdolla Antti Löppönen. Löppösellä on monipuolinen melontatausta ja hän toimii väitöskirjatutkijana Jyväskylän yliopistossa. Vaalissa Murto sai 41 ääntä, Rikala 33, Pänttönen 30 ja Antti Löppönen 19 ääntä.

Risto Murto harrastaa aktiivisesti melontaa ja ilmaisi omassa esittelyssään kiinnostuksensa liiton lajien edistämistä kohtaan. Murto on valtakunnallisesti tunnettu talousosaaja ja omaa monipuoliset talouselämän verkostot. Murto on useiden valtakunnallisesti merkittävien yhtiöiden ja organisaatioiden hallituksen jäsen. Murto kertoo, että melonta on hänelle viime vuosien tärkein ulkoilumuoto. Murto myös usein kuvaa retkillä kohtaamiaan maisemia ja tapahtumia.

Kirsi-Maria Pänttönen on kokenut seuratoimija ja tapahtumanjärjestäjä. Pänttönen on tehnyt työtä aktiivisesti sisä- ja puuvenesoudun eteen. Pänttönen on toiminut liiton puuvenejaostossa. Pänttönen on toiminut Takon Soutajien hallituksessa muutamaan eri otteeseen ja yhteensä noin kymmenen vuotta.

Anne Rikala valittiin kolmannelle kaudelle ja on toiminut hallituksessa vuodesta 2016. Hän on kaksinkertainen olympiafinalisti ja yhdeksänkertainen arvokisamitalisti ratamelonnassa. Siviilityössään Rikala (LitK, VAT, OLY) toimii asiantuntija- ja koulutustehtävissä Kisakallion urheiluopiston valmennuskeskuksessa. Vapaa-ajallaan hän valmentaa nuoria urheilijoita sekä liikkuu itse aktiivisesti. Rikalan vahvuuksia ovat kilpa- ja huippu-urheilun laaja ymmärrys, koulutusosaaminen ja verkostot urheilun ja liikunnan toimijoihin.

Melonta- ja Soutuliiton uusi puheenjohtaja ja hallitus aloittaa työnsä vuoden vaihteessa. Valittujen lisäksi liiton hallitukseen kuuluvat Matti Jääskeläinen, Jyri Hämäläinen ja Ari Järvinen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajat järjestäytymiskokouksessaan.

8.12. korjattu uutiseen tieto Soutuliiton naispuheenjohtajasta.

Kuvat: Kai Lindqvist

Lisätiedot:

Hannu Hämäläinen
toiminnanjohtaja, Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry
0413100721, hannu.hamalainen@smsl.fi