Suomen Melonta- ja soutuliitto etsii opinnäytetyön tekijää/tekijöitä

7.1.2021 Melonta Soutu Yleinen

Melonta- ja Soutuliitto on mukana Erasmus+Sport hankkeessa “Freedom on Water”, joka on soveltavan melonnan kehityshanke.

Koko “Freedom on Water” -hankkeen koordinaatiosta vastaa Ruotsi, jonka lisäksi mukana ovat myös Suomi, Tanska ja Puola. Hanke pitää sisällään tapaamisia Eurooppalaisen hankekumppaniverkoston kanssa joko etäyhteydellä tai matkustuksen ollessa mahdollista paikan päällä.

Lisää “Freedom on Water” -hankkeesta täältä.

Hankkeeseen liittyen halutaan saada ”Soveltavan melonnan opas”, jossa käytäisiin läpi muun muassa olosuhteet, turvallisuus, apuvälineet ja fyysiset rajoitteet tms. Opas tulisi seurojen käyttöön ja tueksi, kun he organisoivat soveltavaa melontaa. Opinnäytetyön aikana voi käyttää Melonta- ja Soutuliiton verkostoja; seurojen, paralympiakomitean sekä SMSL:n omaa tietotaitoa.

Tavoite olisi, että opinnäytetyö valmistuisi viimeistään syksyllä 2021.

Yhteydenotot:
Sini Rönnqvist,
sini.ronnqvist(at)smsl.fi,
044 727 3229