Hae kirkkoveneiden pitkän matkan SM-kilpailuja kaudelle 2023

Suomen Melonta- ja Soutuliiton jäsenseurat voivat hakea järjestettäväksi kauden 2023 Kirkkoveneiden pitkän matkan SM-kilpailuja, ajankohta mahdollisesti syys- tai lokakuussa.

Hakemus on tehtävä erillisellä puuvenejaoston vahvistamalla lomakkeella. Lomakkeesta tai sen liitteestä tullee käydä ilmi mm seuraavat asiat:

  • Mitä kilpailua ensisijaisesti haetaan
  • Kilpailupäivä(t) (puuvenejaos määrittää lopulliset päivämäärät)
  • Kilpailupaikka ja paikkakunta
  • Matka (pitkä matka noin 50 km)
  • Reittikartta
  • Kilpailujen järjestäjäorganisaatio (kuvaus organisaatiosta)
  • Perusteet osallistumismaksulle, jos puuvenejaoston suositusta osallistumismaksuista ei noudateta
  • Kilpailunjärjestäjien vakuutus siitä, että kilpailun järjestäjät noudattavat tapahtumassa Suomen lakia, SUEK:in sääntöjä, Melonta- ja Soutuliiton kilpailusääntöjä ja toimintaohjeita (mm. Starttiin.fi, tapahtumakalenteri, tulosten toimitus), kurinpitosääntöjä ja puuvenesoudun teknisiä sääntöjä

Melonta- ja Soutuliiton puuvenejaosto käsittelee anomukset ja päättää kisojen myöntämisestä.

Muista kilpailuista ja soututapahtumista jätetään tapahtumailmoitus liiton toimistoon ja ilmoitukset julkaistaan tapahtumakalenterissa.

Hakeminen

Hakemukset tulee jättää 7.10.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen harri.metsaranta@gmail.com.

Lisätietoja:

Harri Metsäranta 050 520 1181.

Seuroja kannustetaan hakemaan kilpailujen järjestäjäksi. Hae rohkeasti kisoja!