Hukkumisonnettomuudet 2021

On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus on saa­nut val­miik­si tut­kin­nan vuo­den 2021 ai­ka­na sat­tu­neis­ta ta­pa­tur­mai­sis­ta huk­ku­mi­sis­ta. Tut­kin­ta­ryh­män mää­ri­tel­män mu­kai­sia ta­pa­tur­mai­sia huk­ku­mi­sia sat­tui vuo­den 2021 seu­ran­ta­jak­sol­la yh­teen­sä 165.

Hukkumisten määrä on viime vuosikymmeninä vähentynyt. Silti määrä on merkittävä, eivätkä hukkumiset ole vähentyneet yhtä paljon kuin tieliikennekuolemat. Väkilukuun suhteutettuna hukkumisia tapahtuu Suomessa kaksi kertaa enemmän kuin Ruotsissa ja Norjassa.

Onnettomuustutkintakeskuksen julkaisemassa hukkumistarinoissa on lyhyt selonteko kaikista viime vuoden hukkumiseen johtuneista onnettomuuksista. Vuonna 2021 tapahtui kolme hukkumiskuolemaa, joissa osallisena on ollut kanootti tai kajakki.

Hukkumistarinat

Eläkeikäinen mies oli touhuillut mökkirannassa kanootilla riskialttiilla tavalla useina päivinä. Naapuri havaitsi kanootin ylösalaisin vedessä lähellä rantaa. Mies löytyi kuukautta myöhemmin. Ei pelastusliivejä.

Alle nelikymppinen mies kalasteli kajakista virvelillä. Hän löytyi hukkuneena 2 pv myöhemmin kuulokkeet päässään. Mies oli päihtynyt. Vedellä täyttyneessä kajakissa oli kalas- tustarvikkeita, oluttölkkejä ja ahven. Ei pelastusliivejä 

Kolme henkilöä (ml. lapsi) lähti kylmän veden aikaan kokeilemaan juuri hankittua kanoottia. Kanootti kaatui. Yksi aikuinen hukkui ja muut kaksi uivat rantaan. Hukkuneen paukkuliivi oli väärin koottu ja lapsen liivi oli väärää kokoa. 

Linkki hukkumistarinoihin

Tutkinnan perusteella kansalaisille on seuraavat ohjeet:

  1. Elä terveellisesti
  2. Tunnista omat ja läheisten terveysongelmat ja ikääntyminen sekä ota ne toiminnassa huomioon
  3. Huolehdi, että lähellä on auttamiskykyinen henkilö
  4. Hanki tukeva CE-merkitty vene
  5. Rakenna ranta ja laituri turvalliseksi
  6. Ota jo nuorella iällä tavaksi käyttää pelastusliivejä
  7. Älä mene päihtyneenä veteen tai veden äärelle
  8. Tiedä jään paksuus.

Tutkinnan perusteella annetut suositukset kohdennetaan yleisesti vesiturvallisuuteen vaikuttaville tahoille, joita pyydetään tarkistamaan tutkinnan tulosten pohjalta tekemänsä työn kohdennukset ja sisällön. Lisäksi vesiturvallisuustyötä tekevien tahojen työn painopisteet, työnjako, rahoitus ja jatkuvuus tulisi selvittää, sekä varmistaa, että kokonaisuus vastaa tässä tutkinnassa esitettyjä ongelmia. Onnettomuustutkintakeskus toistaa myös aiemman teematutkinnan suositukset, joilla voidaan edelleen tukea turvallisuuskehitystä.

Linkki tutkintaselostukseen ja tiivistelmään

Linkki Youtuben julkaisutilaisuuteen

Lisätiedot:

Tutkinnanjohtaja Kai Valonen, p. 02951 50707 (26.6.2022 asti)
Asiantuntija Mika Hatakka, p. 040 585 5141 (27.6.-25.7.2022)

Lähde: Onnettomuustutkintakeskuksen tiedote 21.6.2022