Melonta- ja Soutuliiton hallituksen jäsenten valinta syyskokouksessa

Syyskokouksessa hallituksesta on erovuorossa kaksi (2) soudun lajipaikkaa: Ari Järvinen ja Matti Jääskeläinen, ja yksi (1) melonnan lajipaikka: Jyri Hämäläinen. Lisäksi kevätkokouksessa 2022 päätetty, että hallitukseen valitaan kaksi (2) muuta edustajaa, joiden toivotaan tuovan lisäosaamista liiton toimintaan. Kahden uuden paikan osalta toivotaan, että hakijoilla olisi erityisesti viestintä- ja markkinointiosaamista tai osaamista lasten ja nuorten urheilun kehittämisessä.

Toivomme hakijoiksi niin naisia kuin miehiä sekä maantieteellisesti eri puolilta Suomea huomioiden liiton toiminta-alueen.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Minna Kantsila, minna.kantsila@smsl.fi, puh. 050 337 3043.

Hakijoiden ehdolle asettuminen

Hallitukseen ehdolle asettuvien toivotaan täyttävän alla lomakkeen tiedot 12.10.2022 mennessä. Hakijoiden esittely tehdään liiton verkkosivuille lomakkeen vastausten pohjalta, jotta liiton jäsenseurat voivat tutustua ehdokkaisiin ennen valintakokousta. Kaikille ehdokkaille varataan myös lyhyt esittelyaika syyskokouksessa. Lisäksi mahdollisesti järjestetään ehdokkaiden esittely jäsenseuroille ennen kokousta Zoomin tai vastaavan välityksellä.