Suomeen hyväksytty liikenneturvallisuusstrategia

Liikenneturvallisuusstrategian periaatepäätös hyväksyttiin valtioneuvostossa 24.3.2022. Strategia kattaa kaikki liikennemuodot ja se luo puitteet liikenneturvallisuustyölle vuosille 2022-2026.

Liikenneturvallisuusstrategian visiona on, että kaikki liikennemuodot ovat vuoteen 2050 mennessä niin turvallisia, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Tiedotustilaisuudessa 23.3. ministeri Harakka korosti, että liikenneturvallisuuden parantaminen on koko yhteiskunnan asia, joka koskettaa kaikkia kansalaisia.

Strategiaa on valmisteltu kaksi vuotta ja valmistelussa on ollut mukana laaja joukko toimijoita. Myös Melonta- ja Soutuliitto on ollut mukana valmistelelutyössä.

Vesiliikenne

Tiedotustilaisuudessa ministeri Harakka totesi, että vesiliikenteessä turvallisuuskehitys on ollut yleisesti ottaen parempi, kuin tieliikenteessä. Vesiliikenteessä kuolee kuitenkin vuosittain 40 – 60 ihmistä. Ministeri nosti esille uusina vesiliikenteen riskitekijöinä liikennemäärien kasvun, uusien veneilijöiden puutteelliset navigontitaidot ja entistä suuritehoisemmat ja nopeammat veneet.

Strategin toimenpideohjelmaan on kirjattu vesiliikenteen turvallisuusviestinnän rahoituspohjan vahvistaminen. Turvallisuusviestintä on ollut viime vuodet lähes kokonaan kansalaisjärjestöjen, kuten Suomen uima- ja hengenpelastusliiton vastuulla.

Liikenneturvallisuusstrategian mukaan selvitetään myös vesiliikenteen alkoholin promillerajan laskemista tieliikenteestä käytössä olevaan 0,5 promilleen.

Melonta- ja Soutuliitto on mukana toteuttamassa vesiliikenteen turvallisuusstrategian toimenpiteitä ja edistämässä vesiliikenteen turvallisuutta.

Liikenneturvallisuusstrategian tiedotustilaisuuden materiaali 

Liikenneturvallisuusstrategian asiakirjat

Kuva: Liikenne- ja viestintäministeriö