Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2023-2026

Suomen Melonta- ja Soutuliiton hallitus hyväksyi 17.11.2022 uuden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman vuosille 2023-2026. Suunnitelma nivoutuu jatkossa osaksi liiton koko vastuullisuusohjelmaa.

“Urheiluyhteisön yhteinen vastuullisuusohjelma koostuu viidestä osa-alueesta. Työstimme yhdessä henkilöstön ja hallituksen kanssa päivitetyn yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman vuosille 2023-2026, jonka toimenpiteet jalkautuvat osana isompaa vastuullisuusohjelmaa. Uutena kokonaisuutena otamme mukaan säännöllisen yhdenvertaisuuskyselyn tekemisen, jonka pohjalta saamme tietoa paremmin missä tilanteessa jäsenseuramme ovat ja miten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat liiton toiminnassa”, kertoo toiminnanjohtaja Eerika Laalo-Häikiö.

SMSL:n tavoitteet tulevien vuosien yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön ovat:

 • Mahdollisimman moni löytää melonnasta ja soudusta oman harrastuksen
 • Toimiminen liitossa, seurassa, treeniporukassa, maajoukkueessa jne. perustuu yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon
 • Harrastaminen on positiivista, iloista ja turvallista
 • Syrjintään ja häirintään puututaan heti

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa on kirjattu kahdeksan toimenpidekokonaisuutta, joissa jokaisessa on tarkemmin määritetyt konkreettiset toimenpiteet. Toimenpiteet kattavat niin liiton luottamushenkilöryhmät, urheilijat, valmentajat, seurat kuin toimihenkilötkin. Toimenpiteiden toteutumista seurataan hallituksessa, vuosikertomuksissa ja sääntömääräisissä kokouksissa.

“Toimenpiteet ovat meidän jokaisen vastuulla, sillä kukaan ei saa kohdata syrjintää tai häirintää meidän toiminnassamme tai muutenkaan. Ennaltaehkäisevä työ tulee olemaan meillä keskiössä, sillä otamme käyttöön laajasti esimerkiksi Vastuullisen valmentajan- ja Et ole yksin -verkkokoulutukset. Haluamme myös varmistaa, että liiton kaikki kilpaurheilulajit sekä retki- ja virkistystoiminta ovat yhtälailla mukana talkoissa vastuullisemman urheilun tekemisessä”, jatkaa Eerika.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toimenpiteet kaudelle 2023–2026 ovat:

 • Toimenpide 1: Tiedon kerääminen kyselyillä ja säännöllinen seuranta
 • Toimenpide 2: Vastuullisuusohjelman jalkauttaminen liiton organisaatiossa systemaattisella toiminnalla
 • Toimenpide 3: Pelisääntökeskustelut
 • Toimenpide 4: Ohjaaja- ja valmentajakoulutusten kehittäminen
 • Toimenpide 5: Viestinnän valjastaminen vastuullisuustyöhön viestintäsuunnitelman mukaisesti
 • Toimenpide 6: Seurakehittäminen
 • Toimenpide 7: Liitto yhdenvertaisena ja tasa-arvoisena työnantajana
 • Toimenpide 8: Yhteistyö verkostoissa ja liiton sisällä

Suunnitelmaan on kirjattu myös syrjintään ja häirintään puuttumisen toimintamalli. “Haluamme, että kaikkeen syrjintään ja häirintään puututaan heti. Tässä materiaalissa on hyvin kirjattu mitä syrjinnällä ja häirinnällä tarkoitetaan. Jokaisen olisi hyvä tutustua yhteiseen suunnitelmaan, jotta osaamme reagoida tarvittaessa epäasialliseen käyttäytymiseen. Puuttuminen on välittämistä”, muistuttaa Eerika.

SMSL:n Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2023-2026