Hallitustiedote 1/2023

Suomen Melonta- ja Soutuliiton hallitus piti ensimmäisen kokouksensa uudella kokoonpanolla. Syyskokouksessa hallituksen kokoa kasvatettiin kahdella uudella jäsenellä. Varapuheenjohtajina valittiin jatkamaan Jyri Hämäläinen ja Matti Jääskeläinen. Työvaliokunta koostuu puheenjohtajistosta ja toiminnanjohtajasta.

Kokouksessaan hallitus hyväksyi liiton uuden Reilun kilpailun ohjelman vuosille 2023-2026. Reilun kilpailun ohjelma pitää sisällään päivitetyn antidopingohjelman sekä uuden kilpailumanipulaation torjuntaohjelman. Lue erillinen uutinen. Lisäksi hallitus vahvisti jaostojen, valiokuntien ja työryhmien kokoonpanoja vuodelle 2023. Kokoonpanot päivitetään liiton verkkosivuille.

“On hienoa nähdä miten suuri joukko luottamushenkilöitä on tekemässä työtä liiton lajien ja yhteisten tavoitteiden eteen. Kiitos kaikille jaostoissa, valiokunnissa ja työryhmissä. Lähdetään yhdessä rakentamaan tulevaisuutta positiivisella hengellä”, sanoo puheenjohtaja Minna Kantsila.

Muina päätösasioina olivat kansainvälisen arvokilpailujärjestelmän jatkokäsittely huippu-urheiluvaliokunnan toiveesta sekä kahden seuran eron hyväksyminen: Enonkosken Kohina ja Kaarinan Retkimelojat.

Joka kokouksessa käydään läpi myös taloustilanne.

“Liiton talous on tasapainossa, vaikka vuoden alku on aina meille haastava. Nyt odotamme valtionapupäätöstä vuodelle 2023”, jatkaa Minna.

Esittely- ja keskusteluasiat

Hallituksen hedelmällisen ja suunnitelmallisen työskentelyn pohjaksi käytiin läpi liiton hallinto-ohje sekä keskusteltiin yhteisten pelisääntöjen tekemisestä. Työ jatkuu seuraavassa kokouksessa.

“Liiton hallinto-ohje vaatii päivitystä, mutta sen isompi uudistaminen tehdään sitten, kun saamme kokonaiskuvan liiton tulevasta strategiasta. On tärkeää, että meillä on yksi hallinnollinen ohjenuora, joka kertoo mitä organisaation eri osat tekevät. Meillä hallituksessa tullaan käymään myös syvällinen keskustelu omista tehtävistämme ja toimintavoistamme”, jatkaa Minna.

Strategian työstäminen jatkuu vauhdikkaasti. Liiton hallitus, henkilökunta sekä jaostojen ja valiokuntien väkeä oli työstämässä strategialinjauksia lauantaina 14.1. Varalassa hybridimallilla. Keskustelua Varalassa käytiin hyvässä hengessä ja alustavat valinnat harrastamisen ja urheilemisen painopisteistä sai kannatusta. Hallituksen kokouksessa todettiin, että seuroille avoimet strategiaillat toteutetaan etätapaamisina 8.2. ja 2.3.

Kokouksessa annettiin hallitukselle tilannekatsaukset Seurasparri-prosessin alkamisesta sekä Suomi meloo ja soutaa -tapahtumaviikon suunnitelmista.

Hallituksen seuraava kokous on 15.2.2023 klo 18-20 etäkokouksena.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Minna Kantsila, minna.kantsila@smsl.fi
toiminnanjohtaja Eerika Laalo-Häikiö, eerika.laalo-haikio@smsl.fi