Uusi Reilun kilpailun ohjelma hyväksytty

Suomen Melonta- ja Soutuliiton hallitus hyväksyi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 19.1.2023 liiton Reilun kilpailun ohjelman vuosille 2023-2026. Ohjelma sisältää uusitun antidopingohjelman sekä uutena kilpailumanipulaation torjuntaohjelman. Ohjelman rakentamisessa on käytetty apuna SUEK:n työpajoja.

Reilun kilpailun ohjelman tavoitteena on tukea rehellistä urheilua edistämällä sääntöjen ja kanssakilpailijoiden kunnioittamista, tasapuolista kilpailutilannetta sekä puhtaan ja reilun kilpailun arvoja. Niin antidopingin kuin kilpailumanipulaation torjunnan näkökulmasta ohjelmassa kuvataan perustiedot aihealueiden säännöistä ja sopimuksista, koulutuksesta, viestinnästä ja valvonnasta sekä linjataan toimenpiteitä, joilla varmistetaan tapausten ennaltaehkäisy sekä toimenpiteet mahdollisten rikkomusten tapahtuessa.

Reilun kilpailun ohjelma sitoo kaikkia suoraan SMSL:n toiminnassa mukana olevia henkilöitä, mutta myös epäsuorasti mm. urheilijan tukihenkilönä toimivia. Ohjelma on tarkoitettu melonnan ja soudun eri lajimuotojen parissa toimivien urheilijoiden, heidän tukihenkilöidensä ja valmentajiensa sekä liiton jäsenseurojen ja niiden toimijoiden käyttöön.

Reilun kilpailun ohjelma on laadittu noudattaen Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n vuoden 2021 kriteeristöä järjestöjen Reilun kilpailun ohjelmille. Suomen Melonta- ja Soutuliitossa ohjelman päivittämisvastuu kuuluu toiminnanjohtajalle ja hallitukselle osana koko liiton vastuullisuusohjelmaa.

“Antidopingin osalta toimenpiteitä on tehty systemaattisesti koko ajan. Tässä ohjelmassa on huomioitu uudistunut kriteeristö. Liitolle on tehty nyt myös ensimmäinen kilpailumanipulaation torjuntaohjelma. Vaikka riskit sen osalta ovat lajeissamme melko pienet, on tärkeää, että tietoisuus aiheesta kasvaa ja voimme etupainotteisesti vaikuttaa reiluun kilpailemiseen. Painopiste molemmissa osa-alueissa on erityisesti ennaltaehkäisyssä, jossa työkaluina ovat muun muassa verkkokoulutukset. Toivomme, että myös seuratasolla otetaan verkkokoulutukset laajasti käyttöön urheilijoiden, valmentajien, hallitusten ja huoltajienkin toimesta”, sanoo toiminnanjohtaja Eerika Laalo-Häikiö.

SUEK on antanut omat kommenttinsa SMSL:n Reilun kilpailun ohjelmaan ennen hallituksen hyväksymistä.

Tutustu liiton muuhun vastuullisuustyöhön.

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Eerika Laalo-Häikiö, puh. 040 593 2487, eerika.laalo-haikio@smsl.fi