Hallitustiedote 4/2023

Suomen Melonta- ja Soutuliiton hallitus piti vuoden neljännen kokouksensa Teamsin välityksellä torstaina 13.4.2023. Kokouksen alussa harrastekoordinaattori Kai Lindqvist esitteli syksyllä 2022 tehdyn seurakyselyn tuloksia sekä Olen meloja -hankkeen loppuraportin. “Seurakyselyn vastausprosentti jäi harmittavan alhaiseksi ollen 47% seuroista. Kysely oli tarkoituksella laaja, koska halusimme saada perustietoja erityisesti seurojen toimintaympäristöistä. Jatkamme tulosten analysointia ja keräämme lisätietoa tarvittaessa seuroilta. Tuloksia käytetään apuna muun muassa seurapalvelujen kehittämistyössä”, sanoo toiminnanjohtaja Eerika Laalo-Häikiö.

Olen meloja -hanke toteutettiin kolmivuotisena kehitysprosessina vuosina 2020-2022. Koronapandemia sotki hankkeen alkutaivalta, mutta pääosa tavoitteista saatiin hyvin toteutettua. “On hienoa nähdä miten liiton Meloja-konseptista on saatu rakennettua laadukas ja tunnettu toimintamalli, jossa eri toteuttajatahoja on yli 75 ympäri Suomea. Toteuttajatahoista noin puolet on jäsenseurojamme. Hankkeen aikana Meloja 1 -kurssilaisia on ollut reilut 5000. Meillä on nyt laaja verkosto melonnan ammattilaisia, jotka haluavat levittää viestiä turvallisesta ja vastuullisesta melontaharrastuksesta. Kiitos kaikille kouluttajakumppaneille”, kiittää puheenjohtaja Minna Kantsila.

Muut käsitellyt asiat

Tiukentuneen taloustilanteen ja nousevien kustannusten takia liiton budjettia tarkistettiin vuodelle 2023. Hallitus päätti, että tilikaudella 2023 liiton tulos saa olla enintään 20.000 euroa alijäämäinen. Samalla kustannuksia piti vähentää kaikilta lajeilta viisi prosenttia.

Liiton uusi strategia hyväksyttiin kevätkokouksessa 1.4.2023. Kokousväki halusi syyskokoukseen tarkemman toimenpidesuunnitelman, josta käytiin hallituksessa alustavaa keskustelua.

“Olemme kiinnittäneet huomiota entistä enemmän tarkkaan talouden seurantaan ja budjetointiin, jotta voimme ennakoida paremmin talousresurssien riittävyyttä. Valitettavasti laskevat avustukset, nousevat kustannukset ja toisaalta vähäinen oma varainhankintamme haastaa meitä nyt ja tulevaisuudessa. Uuden strategian myötä tullaan tätäkin haastetta katsomaan tarkasti”, jatkaa Minna.

Huippu-urheilijavaliokunnan urheilijajäseneksi nimitettiin Antti Laurikainen. Valiokunnan alkutaipaleella urheilijajäsen päätettiin nimetä valiokunnan esityksestä, mutta jatkossa urheilijat voivat itse vaikuttaa jäsenen valintaan. Valiokunnan kausi kestää vuoden 2024 loppuun asti.

Venäjän ja Valko-Venäjän tilanne keskusteluttaa edelleen kansainvälisissä lajiliitoissa. World Rowing on tehnyt päätöksen, joka edelleen rajaa ko. maiden urheilijat pois toiminnasta. ICF on tekemässä omaa päätöstään huhtikuun loppupuolella. “Päätimme edelleen olla aktiivisia ICF:n suuntaan ja laitamme uudelleen lausuntomme, ettei venäläisiä tai valko-venäläisiä pidä päästää mukaan edes tiukkojen rajoitusten puitteissa”, jatkaa Minna.

Seuraava hallituksen kokous on tiistaina 16.5. klo 18:00 alkaen Sporttitalolla läsnäkokouksena.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Minna Kantsila, puh. 050 337 3043, minna.kantsila@smsl.fi
toiminnanjohtaja Eerika Laalo-Häikiö, puh. 040 593 2487, eerika.laalo-haikio@smsl.fi