Hallitustiedote 6/2023

Suomen Melonta- ja Soutuliiton hallitus piti kuudennen kokouksensa Teamsin välityksellä tiistaina 27.6.2023. Kaikki hallituksen jäsenet olivat paikalla.

Hallitus käsitteli kokouksen alussa puuvenejaostoon kohdistettua luottamuskirjelmää. Jaoston puheenjohtaja Juha Karttunen oli mukana kertomassa jaoston toiminnasta. Hallitus päätti, että puuvenejaosto nauttii edelleen luottamusta ja voi jatkaa toimintaansa. Hallitus totesi myös, että puuvenesoudun uusi seurastipendijärjestelmä tukee hyvin liiton uutta strategiaa.

Kokouksessa käsiteltiin mahdollista sisäsoudun EM-kilpailujen 2024 hakuprosessia, johon aloite oli tullut Lahden kaupungilta. Hallitus päätti ilmoittaa World Rowingille alustavan kiinnostuksensa, jonka jälkeen liitolle toimitetaan hakulomakkeet ja tarkemmat ehdot kilpailun järjestämisestä. “Tarvitsemme vielä paljon tietoa koko tapahtumasta ja sen reunaehdoista. Vasta hakupapereiden saamisen jälkeen voimme tehdä päätöksen haemmeko kilpailuja. Haluamme myös sisäsoutujaoston heti mukaan pohtimaan mahdollista hakua”, sanoo liiton puheenjohtaja Minna Kantsila.

Hallitus käsitteli kilpailu- ja tuomarivaliokunnan tekemän yleisten kilpailusääntöjen sääntömuutosehdotuksen liittyen SM-kilpailujen edustusoikeuteen. Sääntömuutoskohta lisätään syksyllä yleisiin kilpailusääntöihin, mutta sitä sovelletaan heti. Sääntömuutos: SM, NSM ja Masters SM-kilpailuihin osallistuvan tulee olla Suomen kansalainen tai kilpailuun ilmoittautuessa Suomessa asuva ulkomaan kansalainen, joka on liiton jäsenseuran jäsen ja edustaa kilpailussa tätä seuraa.

Hallitus päätti pitää lisenssihinnat vuonna 2024 samana kuin vuonna 2023. Jäsenmaksuesitys syyskokoukselle valmistellaan budjettiin kaksitasoisena: jäsenmaksu joko pidetään samana (6€) tai nostetaan eurolla (7€).

Talousasiat kuuluvat joka kokouksen esityslistalle. “Kesä on meillä aina kuluvoittoinen arvokilpailukauden ollessa käynnissä. Tarkkana pitää olla, jotta nousevien kulujen kanssa emme mene yli suunniteltujen budjettien”, jatkaa Minna.

Muina asioina hallitus käsitteli Venäjä-tilannetta, Suomi meloo ja soutaa -tapahtumaviikon loppukatsausta sekä strategian toimenpidesuunnitelman työstöä. “Suomi meloo ja soutaa -tapahtumaviikko onnistui yli odotusten. Kiitos kaikille seuroille mukana olemisesta ja kilometrien keräämisestä. Erityinen kiitos hallitukselta haluttiin sanoa Lindqvistin Kaille, joka esiintyi viikon aikana niin televisiossa ja radiossa tuoden hienosti esille liiton asiantuntemusta”, kiittää Minna.

Toiminnanjohtaja vaihtuu

Kokouksessa toiminnanjohtaja Eerika Laalo-Häikiö ilmoitti irtisanoutumisestaan ja jatkavansa muihin työhaasteisiin elokuun puolessa välissä. “Olen oppinut tuntemaan uusia lajeja ja ihmisiä. Melonta- ja Soutuliitolla on kaikki mahdollisuudet kehittyä strategiansa mukaisesti liitoksi, jossa jokainen löytää oman tapansa liikkua lihasvoimin vesillä. Ainakin itse aion jatkaa orastavaa melontauraani ja liittyä ajan saatossa liiton uudeksi harrastepassilaiseksi. Kiitos kaikille tästä ajasta ja nähdään”, sanoo Eerika.

“Aloitamme uuden rekrytointiprosessin mahdollisimman pian ja tiedotamme siitä varmasti kesän aikana”, jatkaa Minna.

Seuraava hallituksen kokous on 22.8.2023 klo 18:00 Sporttitalolla Helsingissä.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Minna Kantsila, minna.kantsila@smsl.fi, puh. 050 337 3043
toiminnanjohtaja Eerika Laalo-Häikiö, eerika.laalo-haikio@smsl.fi, puh. 040 593 2487