Ohjaaja- ja valmentajakoulutus I-tasolla starttaamassa pilottikoulutuksilla

I-tason ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen kehittämistyö on ollut käynnissä koko alkuvuoden ajan. Kehitystyöhön saatiin URLUS-säätiöltä 15.000 euron kehittämisavustus, jonka lisäksi liiton oma panostus työhön on merkittävä. Tässä vaiheessa ohjausryhmä on päättänyt I-tasolle koulutusrakenteen, joka rakentuu apuohjaaja-, vastuuohjaaja- ja valmentajaosioista. I-tason koulutus on kokonaisuudessaan 70 tunnin kokonaisuus, joka sisältää etä- ja itseopiskelua sekä lähijaksoja. Koulutuspolku on tarkoitus käydä muutaman vuoden aikana, jolloin välissä oppeja pääsee kokeilemaan käytännössä seuraympäristössä lasten ja nuorten kanssa. Osa koulutuksessa on kaikille lajeille yhteistä ja osa taas järjestetään oman lajin parissa. Tulevaisuudessa moduulipohjainen rakenne on tarkoitettu palvelemaan kaikkia lajeja.

“Koulutuksessa ohjaajan polku aloitetaan apuohjaajasta, josta jatketaan melonta- tai soutukoulujen vastuuohjaajaksi ja siitä valmentamisen perusteisiin. I-tasolla on tärkeää, että ohjaaminen ja valmentaminen on innostavaa, kannustavaa ja lajitaitoja oikealla tavalla kehittävää. Liiton strategiassakin on nostettu tärkeäksi tavoitteeksi laadukas lasten ja nuorten seuratyö ympärivuotisesti, jotta lajit pysyvät elinvoimaisena tulevaisuudessa”, sanoo toiminnanjohtaja Eerika Laalo-Häikiö.

Apuohjaajakoulutus nojautuu pitkälti aiempien nuorten ohjaajakoulutusten (NOK) sisältöön. Kesällä melonnan uutta sisältöä pilotoidaan Porissa pidettävässä koulutuksessa 19.-20.6. Kouluttajana toimii Leevi Koskenniemi, joka myös vastaa sisällön päivittämisestä uuden koulutusrakenteen mukaiseksi. Soudun puolella apuohjaajakoulutuksen sisältöjä työstää Juho-Pekka Petäjäniemi. Soudun pilottikoulutuksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Melonta- tai soutukoulun ohjaajakoulutus antaa valmiudet toimia vastuuohjaajana seurassa. Koulutuksen kehittämistyössä Melonta- ja Soutukouluoppaat uusitaan ja niistä tulee alkeistoiminnan yhteiset linjat määrittelevät materiaalit. Lähipäivänä käydään lajikohtaisesti tärkeimmät tekniikat sekä niiden opettaminen. Melonta- ja Soutukoulujen vastuuohjaajien pilottikoulutusten ajankohdat ovat vielä avoinna.

“Lähipäivät I-tasolla painottavat käytännön tekemistä. Tällöin keskitytään muun muassa lajitaitojen opettamiseen, palautteen antamiseen sekä monipuoliseen ja innostavaan harjoitteluun”, jatkaa Eerika.

I-tason valmentajapolulle siirrytään, kun ohjaajakoulutuksen noin 30 tunnin kokonaisuus on suoritettu. Koulutussisällöissä siirrytään kohti yksilöllistä valmentamista, jossa fyysiset ominaisuudet, valmennuksen suunnittelu sekä tiedon soveltaminen nousevat enemmän esille. I-tason valmentajakoulutuksen lajien yhteinen kahden päivän pilottikoulutus on suunniteltu pidettäväksi 18.-19.11.2023 Kisakallion urheiluopistolla. Koulutuksen sisällön valmistelee ja kouluttajana toimii Kisakallion valmennuksen asiantuntija Anne Rikala.

“Anne rakentaa tulevan kesän aikana valmentajakoulutuksen yhteisen osion sekä erillisen melonnan lajitaito-osion. Yhteinen osio pilotoidaan syksyllä 2023 ja melonnan lajitaito keväällä 2024. Yhteiseen valmentajakoulutuksen pilottiin ovat tervetulleita kaikki ne, joilla on kokemusta seuravalmentamisesta, on suoritettuna valmennuskoulutuksia tai on käynyt aiemmin NOK-koulutuksen. Koulutusjärjestelmän kehittyessä saamme sitten selkeämmän koulutusputken, mutta nyt alkuvaiheessa toivomme mahdollisimman monen löytävän valmentajakoulutukseen. Laita ajankohta jo kalenteriin ja ilmoittaudu mukaan”, kannustaa Eerika.

I-tason koulutuksen ohjausryhmä

  • Anne Rikala, melonta
  • Tiina Ven, soutu
  • Leevi Koskenniemi, melonta
  • JP Petäjäniemi, soutu
  • Antti Löppönen, melonta
  • Kai Lindqvist, harrastekoordinaattori
  • Eerika Laalo-Häikiö, toiminnanjohtaja

Koulutus perustuu suomalaisen valmennusosaamisen malliin ja sen keskeisinä sisältöinä ohjaajapuolella ovat: minä ohjaajajana/valmentajana, turvallisuus ja kalusto, taidon oppiminen/opettaminen, opi ohjaamaan. Vastuuohjaajatasolla panostetaan melonnan ja soudun lajitaitojen perusteisiin. Valmentajakoulutuksen sisältöinä ovat mm: minä vastuullisena valmentajana, fyysiset ominaisuudet, opi valmentamaan, terve urheilija sekä syvemmät lajitaidot.

I-tason koulutuksen alustava rakenne

  • Apuohjaaja 16h (sis. etä- ja itseopiskelu, lähipäivä 1)
  • Vastuuohjaaja 14h (sis. etä- ja itseopiskelu 1 päivä)
  • Valmentaja 40h (sis. etä- ja itseopiskelu, lähipäivät 2 + 1)

Lisätietoja:
Harrastekoordinaattori Kai Lindqvist, kai.lindqvist@smsl.fi, puh. 050 511 3639
Toiminnanjohtaja Eerika Laalo-Häikiö, eerika.laalo-haikio@smsl.fi, puh. 040 593 2487