OKM-seuratuen haku alkanut

Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.  Haku päättyy 30.11. klo. 16:15.

Vinkkejä hakuun:

Katso Olympiakomitean ja OKM:n info seuratukeen liittyen Youtubessa. Tallenteen kesto noin 35min ja katsottavissa marraskuun ajan.

Tutustu tarkkaan hakuohjeisiin OKM:n nettisivuilla. Miettikää seuran omat tarpeet ja tavoitteet keskiössä. Huomioikaa käytössä olevat resurssit ja realistisuus. Tärkeää on miettiä vakiinnuttamissuunnitelma eli miten hankkeen toimenpiteet jatkuvat hankekauden jälkeen.

Tehkää seurassanne virallinen päätös hakea tukea (tieto tarvitaan hakulomakkeella).

Kirjautukaa hyvissä ajoin tukihaku.suomisport.fi -sivulle. Ohjeet tukihaku -sivulle kirjautumista varten tässä. Jokaisella hakulomakkeen sivulla on myös ohjeet, jotka kannattaa lukea huolella läpi.

Älkää jättäkö hakemuksen lähettämistä viime hetkeen, vaan lähettäkää se hyvissä ajoin. Huomioikaa, että hakemuksen lähettäminen edellyttää seuralta ajan tasaista yhdistysrekisteriotetta ja vahvaa sähköistä tunnistusta.

Pyytäkää apua ja sparrausta Melonta- ja Soutuliitosta, yhteystiedot alla. Tukea ja apua voi pyytää myös oman alueesi aluejärjestön seurakehittäjältä.

Lisätietoja:

Sini Rönnqvist, viestintä- ja seurapalvelukoordinaattori

(044 727 3229 / sini.ronnqvist@smsl.fi)