SMSL:n kannanotto ICF:n päätökseen päästää venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat kilpailutoimintaan

Kansainvälinen Kanoottiliitto (ICF) on päättänyt hallituksessaan 29.4.2023 sallia neutraalien venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden osallistumisen kilpailuissaan. Päätös on Suomen Melonta- ja Soutuliiton tekemien kannanottojen vastainen. SMSL ei hyväksy venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden osallistumista kansainväliseen kilpailutoimintaan tässä tilanteessa. “Olemme lähettäneet ICF:n puheenjohtajistolle kahdesti kannanottomme, ettei ole vielä aika päästää venäläisiä ja valkovenäläisiä mukaan kansainväliseen kilpailutoimintaan. Aiomme jatkaa vaikuttamistyötä, sillä haluamme tarkempaa tietoa siitä miten urheilijoiden neutraalius aiotaan varmistaa sekä miten huolehditaan riittävistä antidopingtoimenpiteistä kyseisten urheilijoiden osalta. Samalla olemme huolissamme urheilijoiden ja tapahtumien turvallisuudesta. Meidän tulee myös tietää ennakkoon mihin tapahtumiin neutraaleja urheilijoita mahdollisesti on osallistumassa, jotta voimme itse tehdä päätökset omasta osallistumisestamme. Monta asiaa on vielä avoinna, joihin haluamme ICF:ltä tarkemman vastauksen”, sanoo puheenjohtaja Minna Kantsila.

ICF on luvannut päätöksessään varmistaa noudattavansa KOK:n linjaamia tiukkoja reunaehtoja urheilijoiden osallistumiseen. Liitto aikoo perustaa itsenäisen elimen arvioimaan urheilijoiden neutraaliutta. “ICF:n päätöksessä annetaan kilpailuja järjestäville maille oikeus päättää päästävätkö ne mukaan neutraaleja urheilijoita omiin tapahtumiinsa. Mutta seuraavassa lauseessa ICF kuitenkin velvoittaa maita kunnioittamaan olympiahenkeä ja mahdollistamaan kaikkien urheilijoiden osallistumisoikeuden. Käytännössä emme siis tiedä miten ICF ja kilpailuja järjestävät maat aikovat näiden linjausten mukaan toimia”, jatkaa Minna.

Suomen Melonta- ja Soutuliiton hallitus kokoontuu 16.5.2023, jolloin päätetään miten lähestytään kansainvälistä liittoa, jotta avoimiin kysymyksiin saadaan vastauksia. Yhteistyötä vaikuttamisessa tehdään myös muiden pohjoismaiden kanssa. “Tanska on yksi kesän MM-kilpailujen järjestäjämaista, joten seuraamme tarkasti millaisia viestejä ICF sen osalta antaa. Haluamme myös kunnioittaa urheilijoidemme oikeutta turvalliseen ja yhdenvertaiseen kilpailuun, joten heillä tulee olla oikeus tietää keitä samalla starttiviivalla on ja millaisin perustein”, sanoo Minna.

ICF pysyy edelleen aiemmassa kannassaan, etteivät venäläiset ja valkovenäläiset toimitsijat tai valiokuntien/komiteoiden/hallitusten jäsenet voi osallistua liiton toimintaan.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Eerika Laalo-Häikiö, puh. 040 593 2487, eerika.laalo-haikio@smsl.fi
puheenjohtaja Minna Kantsila, puh. 050 337 3043, minna.kantsila@smsl.fi