SMSL:n seurastipendi puuvenesoudun seuratoiminnan kehittämiseksi

Puuvenejaosto on päättänyt jakaa SMSL:n seurastipendejä liiton strategian
mukaisesti valittujen kehittämistoimenpiteiden suunnassa. Seurastipendien
tarkoituksena on tukea seuroja seuratoiminnan kehittämisessä ja kannustaa
näitä edelleen laadukkaan ja monipuolisen toiminnan toteuttamisessa.
Seurastipendejä haetaan ja niitä arvioidaan seuraavien kriteerien mukaisesti:

  • Lisenssisoutajien määrän kasvattaminen
  • SM-kilpailuihin osallistuminen ja erityisesti uusien joukkueiden mukaan
    tuominen SM-kilpailuihin
  • Laadukkaiden SM-kilpailujen järjestäminen
  • Ympärivuotinen toiminta
  • Tuomaritoimintaan osallistuminen
  • Tuomari- ja perämieskoulutuksiin osallistuminen

Seurastipendeihin varataan yhteensä enintään 3.000 euroa. Stipendin
enimmäismäärä per seura on 1.000 euroa. Seurastipendien hakemiseksi
avataan myöhemmin nettilinkki, josta tiedotetaan erikseen. Seurastipendit
päätetään ja jaetaan puuvenesoudun seurakokoukseen mennessä syksyllä
2023

Lisätietoja:

Juha Karttunen, puuvenejaoston puheenjohtaja

040 555 4727 (juha.karttunen@mirosa.fi)