Tule I-tason ohjaaja- ja valmentajakouluttajaksi!

Suomen Melonta- ja Soutuliitto on aloittanut I-tason ohjaaja-ja valmentajakoulutuksen kehittämisen. Kehityshankkeeseen on saatu URLUS-säätiön apuraha vuosille 2023-2024. Kehitystyö on aloitettu uudistamalla melonnan ja soudun nuorten ohjaajakoulutusta, joka on I-tason ensimmäinen vaihe. Ohjaaja- ja valmentajakoulutus I-tasolla sisältää jatkossa ensin apuohjaajakoulutuksen sekä melonta-/soutukoulun vastuuohjaajakoulutuksen, jonka jälkeen jatketaan valmentajakoulutuksen sisällöillä.

Ensimmäiset ohjaajakoulutukset uudistetulla rakenteella järjestetään tänä keväänä ja tulevana kesänä. Valmentajakoulutuksen sisältöjä pilotoidaan syksyllä. Koulutukset järjestetään monimuotokoulutuksina sisältäen etä- ja itseopiskelua sekä lähijaksoja.

Etsimme kouluttajia ohjaaja- ja valmentajakoulutuksiin

Kouluttajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa ohjaaja- ja valmentajakoulutukset liiton sisältöjen ja tuntiraamien mukaisesti. Kouluttajana voi toimia joko keskittyen ohjaaja- tai valmentajasisältöihin tai kaikissa I-tason sisällöissä. Kouluttaja pääsee kehittämään itseään ammatillisesti ammattilaisten joukossa sekä pääsee vaikuttamaan koulutussisältöjen jatkokehittämiseen. Kouluttajat perehdytetään tehtäviin ja tehdystä kouluttajatyöstä maksetaan palkkio.

Edellytykset kouluttajana toimimiseen:

  • Melonnan / soudun lajitaidot
  • Melonnan / soudun turvallisuustaidot
  • Kokemusta lasten ja nuorten ohjaamisesta / valmentamisesta

Lisäksi eduksi katsotaan liikunta-alan opinnot, pedagogiset opinnot ja kokemus seuratoiminnasta.

Kouluttajien toivotaan osallistuvan tuleviin ohjaajatason pilottikoulutuksiin jo touko-/kesäkuussa.

Toimita vapaamuotoinen hakemus 26.4.2023 mennessä toiminnanjohtaja Eerika Laalo-Häikiölle: eerika.laalo-haikio@smsl.fi.

Lisätietoja: Harrastekoordinaattori Kai Lindqvist, puh. 050 511 3639 tai toiminnanjohtaja Eerika Laalo-Häikiö, puh. 040 593 2487.