Hallitustiedote 5/2024

Melonta- ja Soutuliiton hallitus piti kokouksen 26.6. etänä.

Kokouksessa käsiteltiin liiton uutta viestintästrategiaa. Viestintästrategia on tehty Melonta- ja Soutuliiton strategian pohjalta, jossa tärkeänä tavoitteena on innostaa uusia harrastajia ja tulevaisuuden nuoria lupauksia monipuolisten lajiemme pariin. Viestintää tullaan muuttamaan mm. seuraavalla tavalla:

  • Lajeja esiin entistä innostavammin, monipuolisemmin ja elämyksellisemmin erityisesti sosiaalisessa mediassa, esim. lajiesittelyjä ja harrastajien kokemuksia.
  • Vähemmän liiton hallinnollista asiaa ja yksittäisten kilpailujen tuloksia somessa.
  • Lehdistötiedotteita kv-kisoista tehdään määrällisesti vähemmän ja laatuun panostaen, jotta saisimme jatkossa paremmin näkyvyyttä mediassa.

Muissa asioissa keskusteltiin SM-viikon 2025 toteutuksesta. Melonta- ja Soutuliiton lisäksi SM-viikon toteutukseen osallistuu iso joukko alueen seuroja. Mukana olevat seurat ovat SMARK, Espoon Soutajat, Keravan Urheilijat sekä Canoa. Lisäksi SUP-liitto on mukana järjestävänä tahona. Lisäksi kokouksessa keskusteltiin mm. Urheiluyhteisön muutosprosessin etenemisestä, huippu-urheilun strategiatyön seuraavista vaiheista ja verkko-oppimisalustan käyttöönottovaiheen onnistumisista. Kokouksessa todettiin myös Eeva Karppisen ja Joel Naukkarisen voittaneen hienot coastal-soudun EM-mitalit. Mitaleja juhlistetaan mitalikahvien merkeissä 30.6. Tampereella Olympiasoudun SM-kilpailuiden yhteydessä.

Seuraava hallituksen kokous pidetään 19.8. Sporttitalolla

Lisätiedot:
puheenjohtaja Minna Kantsila, puh. 050 337 3034, minna.kantsila@smsl.fi
toiminnanjohtaja Juho Allonen, puh. 040 556 2977, juho.allonen@smsl.fi