Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuet julkaistu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikunta- ja urheiluseuroille 3 810 700 euroa seuratoiminnan kehittämistukea. Seuratuen avulla lisätään liikunnan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta eri kokoisissa seuroissa järjestämällä harrastusmahdollisuuksia erityisesti lapsille ja nuorille matalan kynnyksen toiminnan kautta.

Seuratukea myönnettiin yhteensä 312 hankkeelle. Niistä uusia hankkeita on 183 ja jatkoa aiemmalle hankkeelle 129. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 695. Seuratukea haetaan vuosittain paljon ja avustusta pyritään hankekriteerien täyttyessä myöntämään aina myös uusille hakijoille tai seuroille, joille ei aikaisemmin ole avustusta myönnetty.

Avustusta saaneissa hankkeissa nousee esiin seuratoiminnan monimuotoisuus ja laaja kirjo. 

– On ilahduttavaa, että seuroissa halutaan vähentää drop outia. Se on tärkeää nuoren liikkumisen ja harrastamisen jatkumisen kannalta, mutta myös seuran elinvoimaisuuden kannalta. Seuroissa tarvitaan nuoria myös erilaisiin tehtäviin ja järjestämään toimintaa. Tänä vuonna lähes 200 hankkeessa on sisällä drop outin vähentäminen, liikunta, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist toteaa.

Drop outia vähennetään perustamalla erityisesti yli 13-vuotiaille ja sitä vanhemmille omia harrasteryhmiä, ottamalla nuoria mukaan seuran kehittämiseen sekä kouluttamalla nuoria ohjaaja-, toimitsija- ja tuomaritehtäviin. Lisäksi on hankkeita, joissa toteutetaan nuorten haluamaa toimintaa.

Perheliikuntaa, monikulttuurisuutta ja soveltavaa liikuntaa kehittävissä hankkeissa tavoitetaan myös hyvin seuratuen ydin. Harrastamisen kustannuksien hillitseminen erityisesti juuri harrasteryhmien toiminnassa on tärkeä seuratuen tavoite. Avustetuissa hankkeissa on myös toimenpiteitä, jolloin osa avustuksesta menee suoraan lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen muun muassa seuraan hankittavien välineiden muodossa.
(Okm tiedote 12.4.2024)

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Sari Virta
puh. 0295 330 377
sari.virta@gov.fi


Avustusta kannattaa hakea

Melonta- ja soutuseurat ovat saaneet kehityshankkeilleen melko hyvin avustuksia. Tänä vuonna melonta- ja soutuseuroille myönnettiin kaksi uutta avustusta ja kaksi jatkoavustusta. Hyvä hakemus on ensiarvoisen tärkeä. Hylkäykset johtuvat melkein aina puutteellisista hakemuksista, hakemuksessa on puutteita tai avustusta on haettu toimintaan joka ei ole avustuksen piirissä. Seuran todellisesta kehitystarpeeseen suunnitellulla toteuttamiskelpoisella hankkeella on hyvät mahdollisuudet menestyä avustushaussa.

“Kannattaa miettiä tulevia kehityshankkeita jo nyt ja olla yhteydessä liiton toimistoon. Autamme mielellämme hankkeiden suunnittelussa ja avustushakemuksen laatimisessa”, harrastekoordinaattori Kai Lindqvist rohkaisee seuroja.

Melonta- ja soutuseuroille myönnetyt avustukset

Tampereen Vihuri – Laadukas melonnan tähtiseura (jatkohakemus): 10 000 €
Merimelojat – Nuoret merelle melomaan (jatkohakemus): 6 000 €
Mikkelin Melojat – Turvallisesti vesille Mikkelin Melojissa: 4 500 €
Saaristomeren Melojat –  Uusi lasten ja nuorten harrasteryhmä melontaan: 6 500 €

Kaikki myönnetyt Okm avustukset 2024