Liitto hakee soudun aluevalmentajia

21.11.2012 Soutu Yleinen

Melonta- ja soutuliitto hakee SOUDUN ALUEVALMENTJIA Helsinkiin, Lappeenrantaan, Tampereelle ja Turkuun.

Aluevalmentajan tehtävänä on kehittää oman alueen valmennustoimintaa liiton valmennusjärjestelmän mukaisesti.

Aluevalmentajan tehtäviin kuuluu nimettyjen urheilijoiden valmennus, urheiluakatemiayhteistyö, uusien valmentajien mentorointi ja alueen valmennustoiminnan kehittäminen yhdessä alueen muiden valmentajien kanssa, uusien soutajien rekrytointitapojen suunnittelu sekä leirien järjestäminen yhteistyössä seurojen kanssa. Valmentajien tarkka toimenkuva määritellään alueittain.

Tehtävään valituilta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää yhteistyökykyä, kokemusta soutuvalmennuksesta ja riittävää tietopohjaa soututekniikasta ja fyysisestä soutuvalmennuksesta.

Hakuprosessissa eduksi katsotaan valmennuskoulutustaso sekä oma urheilutausta.

Valmentajalta edellytetään sitoutumista antidoping-toimintaan, yhteistyötä valmennuspäällikön sekä muiden aluevalmentajien kanssa sekä sitoutumista yhteisesti sovittuihin liiton valmennuslinjauksiin.

 

Valmentajien palkka määräytyy työn määrän mukaan ja se vaihtelee yksilöllisesti alueittain.

 

Vapaamuotoiset hakemukset tulee osoittaa liiton toimistolle toimisto@melontajasoutuliitto.fi 5.12.2012 mennessä. Hakemusten perusteella hakijat valitaan haastatteluun, jotka pidetään viikkojen 49 – 50 aikana. Valmentajien työ alkaa kevään 2013 aikana sopimuksen mukaan.

 

Lisätietoja saa soudun valmennuspäälliköltä Ilona Hiltuselta, puh. 0400 – 157040, ilona.hiltunen@melontajasoutuliitto.fi