Muutoksia melonnan koulutuksen organisoinnissa

Kanoottiliiton aikana on melonnan turvallisuuskoulutuksen organisoinnista vastannut ns. turvaryhmä. Sovitun uuden käytännön mukaan vastaa kaikesta Suomen melonta- ja soutuliiton, sekä melonnan että soudun osalta, koulutustoiminnan organisoinnista jatkossa liiton toimistohenkilökunta.

 Vastaavana yhdyshenkilönä melonnan koulutusten osalta toimii harrastekoordinaattori Kai Lindqvist. Hän mm. pitää yllä ja päivittää nettisivuilla olevaa koulutuskalenteria, ottaa vastaan koulutusilmoittautumisia, rekrytoi tarvittavat kouluttajat, vastaanottaa kouluttajien raportoinnit, lähettää todistukset koulutuksiin osallistuneille henkilöille sekä huolehtii koulutuksen taloushallinnosta yhteistyössä toimistopäällikön kanssa.

Koulutuksien toteuttamisesta vastaavat myös jatkossa pätevät kouluttajat, välittämättä siitä ovatko nämä henkilöt mukana vasta perustetussa kouluttajayhdistyksessä tai eivät. Koulutussisältöjen määrittämisestä ja rakentamisesta vastaavat harrastekoordinaattorin ohella ne henkilöt jotka ovat mukana lajiliiton hallituksessa tai Nuoriso-, koulutus-, olosuhde- ja tutkimusvaliokunnassa. Melontaturvallisuuden kehittämisen ja muun yhteistyön osalta liitto toimii edelleen yhteistyössä sidosryhmien mm. melontaturvallisuuden neuvottelukunnan kanssa. Liittomme edustajiksi neuvostoon on nimetty Kai Lindqvist sekä Kari Hellström.

 

Niiden kouluttajien, jotka haluavat kouluttaa lajiliiton tapahtumissa toivotaan ottavan yhteyttä harrastekoordinaattori Kai Lindqvistiin.

 

Jaoston rooli koulutusta organisoivana tahona on ollut merkittävä ajanjaksona jolloin kanoottiliitolla on ollut yksi puolipäivätoiminen henkilö palveluksessaan. Aika on muuttunut, ja nyt hallintohenkilökuntaa on kaksi sekä lisäksi vielä melonnankouluttajatutkinnon suorittanut harrastekoordinaattori.

 

toiminnanjohtaja Sami Vehkakoski