Kriteeristötyöryhmän työ etenee

14.3.2013 Liitto

Eri lajien lähtötilanteen kartoittamiseksi lajien vetäjiltä on saatu lajien toiminnan laajuutta, tuloksellisuutta ja laatua kuvaavien mittareiden arvot. Siitä kiitokset kaikille lajivetäjille. Nyt on tulosten analysoinnin ja niiden käytön soveltaminen. Joka tapauksessa lajivetäjien kanssa yhdessä kehitettyjä mittareita voidaan jatkossa hyödyntää mm. lajien toiminnallisuuden ja laadun kehittymisen tavoitteiden asetannassa ja seurantavälineinä.

Työryhmä analysoi saatuja vastauksia ja tulee tekemään esityksen jatkotoimenpiteistä hallitukselle. Hallitus kokoontuu 6.4. Sen jälkeen on tarkoitus esitellä työryhmän yhteenvedon tuloksia ja kuulla jäsenkunnan mielipiteitä ehdotuksista. Niin ikään asiaa tullaan käsittelemään kevät liittokokouksessa. Näiden tilaisuuksien tavoitteena on paitsi antaa kuva lajiemme monipuolisuudesta ja tuloksellisuudesta sekä saada mahdollisimman laajasti jäsenkunnan mielipiteet käytettäväksi lopullisen kriteeristön aikaansaamiseksi. 

Tavoitteena on, että laajasti hyväksytyt perusperiaatteet ovat olemassa ennen varsinaista ensi vuoden suunnittelu- ja budjetointiprosessia. Näin toimien pääsemme keskittymään rahanjaon jakamisperiaatteista enemmän toimintojemme kehittämiseksi niin että voimme saavuttaa visiomme mukaisen tavoitteen: “Suomen Melonta- ja Soutuliitto on 1.1.2022 menestyvä, tunnettu ja vakavarainen lajiliitto, joka tarjoaa vetovoimaista, turvallista ja osaavaa melonta- ja soututoimintaa ja tukea kaikille jäsenilleen.”

Työryhmän jäsenet ovat: Jyri Hämäläinen pienlajit, Seppo Ketonen Olympiasoutu, Juha Sulosaari Ratamelonta, Markku Juhola puuvenesoutu ja ryhmän puheenjohtaja, Sami Vehkakoski ryhmän sihteeri.