Nyt on aika hakea seuratukea!

2.12.2013 Yleinen

Kulttuuri- ja urheiluministeriön jakamaa, seurojen toimintaa tukevaa tukea on jaossa nyt reilusti enemmän kuin koskaan aiemmin. Seuratuki kasvaa ensi vuonna jo 5 miljoonaa euroon. Haku alkaa 2. joulukuuta.

Seuratuki on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Seuratuen avulla vahvistetaan seuratoiminnan laatua, kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa, sekä mahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille. Seuratuen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan seurojen tekemää vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla halutaan edistää monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

– Seuratuen avulla ohjataan seuroja, niissä toimivia ihmisiä ja heidän kanssaan yhteistyötä tekeviä kuntia, järjestöjä ja yrityksiä laskemaan kustannuksia, jotta kaikilla on mahdollisuus osallistua, toteaa kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki.

Arhinmäki myönsi vuonna 2013 seuratukea 3,8 miljoonaa euroa 309 eri hankkeeseen, yhtenä kriteerinä oli alhaiset harrastamisesta perityt maksut. Ylärajana oli kuukausimaksun pysyminen alle 50 eurossa. Sama kriteeri on yksi edellytys myös ensi vuoden seuratuessa.

Seuratuen tavoitteena on edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta. Tuen avulla voidaan edistää myös koko perheen liikkumista. Vanhemmat ovat lapsen tärkeimpiä roolimalleja liikuntaan suhtautumisessa ja liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa.

Jäsenseurat voivat olla yhteydessä liittoon, mikäli kaipaavat hakemuksen laatimisessa apua. Yhteyshenkilö: toiminnanjohtaja Sami Vehkakoski sami.vehkakoski(at)melontajasoutuliitto.fi.

Seuratuen jakaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Tarkemmat hakuohjeet, kriteerit ja lomakkeet julkaistaan ministeriön verkkosivuilla. Haku avataan 2.12.2013 ja se päättyy 10.1.2014.
 

Hakuohjeet: http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Avustukset_seuratoiminnan_kehittamiseen.html?lang=fi