ALUEELLINEN TOIMINTA VIRTAVIIVAISTUU UUDELLA TOIMINTAMALLILLA

15.12.2014 Yleinen

Suomalaisen liikunnan ja urheilun alueellista toimintaa virtaviivaistetaan niin, että varmistetaan paras mahdollinen lähituki liikkujille, urheilijoille ja seuroille vahvistamalla toimijoiden osaamista ja yhteistyötä sekä selkeyttämällä rooleja ja poistamalla päällekkäisyyksiä.

Alueellisen toiminnan mallia on valmisteltu syksyn aikana useilla eri foorumeilla, joissa on ollut mukana lajiliittojen, alueellisten toimijoiden ja muun liikunta- ja urheiluverkoston edustajia. Mallin ensimmäinen versio hyväksyttiin laaja-alaisessa ohjausryhmässä 9.12. Tätä versiota työstetään eri kohtaamisissa maaliskuun loppuun asti ja saadun palautteen perusteella päätetään seuraavasta versiosta huhtikuussa. Vielä tähänkin versioon pääsee vaikuttamaan ennen elokuista päätöstä, jonka mukaisesti työskentely uudella toimintamallilla tullaan aloittamaan 1.1.2016.

Yhtenäiset toiminnot keskeisimmiltä toiminnan osa-alueilta

Alueellisen toiminnan mallissa esitetään, että liikunnan ja urheilun toiminnot ovat tulevaisuudessa saatavilla koko maassa tasalaatuisina neljällä toiminnan osa-alueella, jotka ovat menestyvä huippu-urheilu, lisää liikettä, elinvoimainen seuratoiminta ja kuntayhteistyö. Toiminnot kootaan yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi ja niistä kerrotaan valtakunnallisesti ja maakunnissa yhteisestä kanavasta.  

Toiminnot suunnitellaan valtakunnallisesti yhteisessä prosessissa. Valtakunnallisessa suunnittelussa määritellään toiminnan strategiset tavoitteet, toteutettavat toimenpidekokonaisuudet, valtakunnalliset roolit ja resurssit sekä yhteiset mittarit. Suunnitteluun osallistuvat eri osa-alueiden parhaat asiantuntijat sekä alueellisista että valtakunnallisista organisaatioista.

Uuden toimintamallin johtava ajatus on yhdistää voimia ja saada kaikkien osaaminen ja resurssit parhaaseen mahdolliseen käyttöön. Maakunnissa tämä toteutetaan muodostamalla verkostomaisia osaamis- ja palvelukeskuksia, jotka kokoavat yhteen eri toimijat. Toiminnot tarjotaan maakunnissa näistä osaamis- ja palvelukeskuksista yhden luukun periaatteella.

Valtakunnallisen suunnittelun pohjalta muodostetaan johdettuina prosesseina osaamis- ja palvelukeskusten toimintasuunnitelmat, joissa sovitaan roolit, resursoinnit ja parhaat mahdolliset tavat toimia. Toimintojen tuottamisen tavat vaihtelevat toiminnosta riippuen niin että osa tuotetaan oman maakunnan osaamis- ja palvelukeskuksesta ja osa joustavasti yli maakuntarajojen. Jotkut toiminnot tullaan tuottamaan yhdestä pisteestä koko maahan.

 

Ole aktiivinen ja osallistu keskusteluun

Ensimmäistä versiota tullaan käsittelemään useissa eri foorumeissa seuraavan kolmen kuukauden aikana. Asiaa valmistelevan projektiryhmän jäsenet tulevat aikataulujen salliessa myös mielellään keskustelemaan aiheesta teidän tilaisuuksiinne. Kommentit ja kysymykset asiasta ovat erittäin tervetulleita. Ota yhteyttä projektiryhmän jäseniin:

–       Aino-Maija Siren, aino-maija.siren@plu.fi p. 0400 268 761

–       Leena Paavolainen leena.paavolainen@noc.fi p. 0400 229 652

–       Markus Kalmari markus.kalmari@noc.fi p. 0400 334 453

–       Reijo Ruokonen reijo.ruokonen@valo.fi p. 0400 576 040

–       Teemu Japisson teemu.japisson@valo.fi p. 0400 878 949

–       Timo Huttunen timo.huttunen@palloliitto.fi p. 040 823 5270. 

 

Prosessin eteneminen vuonna 2015

  • 10 pilottia toiminnassa 15.5.2015 asti
  • Version 1.0 käsittely eri foorumeilla 31.3. asti
  • Versiosta 2.0 päättäminen ohjausryhmässä 13.4. alkavalla viikolla
  • Version 2.0 käsittely eri foorumeilla
  • Johtopäätösten tekeminen pilottien kokemuksista kesällä 2015
  • Päätös uudesta toimintatavasta ohjausryhmässä 24.8. alkavalla viikolla
  • Eri toimijoiden sitoutuminen uuteen toimintatapaan (syyskuu – marraskuu 2015)
  • Toiminta uudella tavalla käynnistyy 1.1.2016

 

 

ALUEPROSESSIN ESITTELY, VERSIO 1.0 (PDF-TIEDOSTO)