Liikunnan ja urheilun hallitusohjelmatavoitteet julkaistu

12.12.2014 Yleinen

Liikkeen lisäämisen on oltava Suomen seuraavan hallituksen kärkitavoite. Hallitusohjelmaan tulee kirjata, että liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen otetaan huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja sisällytetään kaikkien hallinnonalojen toimintaan.

Valo on valmistellut yhteistyössä Olympiakomitean ja Paralympiakomitean kanssa liikunta- ja urheiluyhteisön hallitusohjelmatavoitteet. Valmistelutyöhön ovat olleet tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet. Avoimet keskustelutilaisuudet pidettiin kuluvan vuoden maaliskuussa ja lokakuussa. Lisäksi ovet, puhelinlinjat ja sähköpostikirjelaatikot ovat olleet avoinna kommentteja ja näkökulmia varten. Alueellisten liikuntajärjestöjen kanssa aiheesta on keskusteltu mm. vuotuisten aluepäivien yhteydessä Kouvolassa.

Poliittisiin puolueisiin suuntautuvaa vaikuttamistyötä on Valossa ja sen edeltäjässä SLU:ssa totuttu tekemään jatkuvana toimintana. Näin ollen maaperä vaalivaikuttamistyölle on ollut tälläkin kertaa otollinen. Esimerkiksi kesällä 2014 pidettyjen puoluekokousten ohjelmakirjaukset antavat monin osin erittäin hyvän lähtötilanteen vaalivaikuttamiselle. Hallitusohjelmatavoitteita on esitelty eduskuntaryhmille kuluvan syksyn aikana. Vaikuttamistyö jatkuu keväällä huipentuen niin sanottuun ’säätytalovaiheeseen’.

Tunti päivässä!

Tavoitekirjauksia mietittiin kolmen teeman avulla: liikunnallinen elämäntapa, menestyvä urheilu ja elinvoimainen kansalaistoiminta muodostavat ”pyhän kolminaisuuden”, josta kirjausehdotukset kumpuavat. Alla esiteltyjen tavoitekirjausten lisäksi Valon vaikuttamistiimillä on takataskussa pitkä lista muitakin, yksityiskohtaisempiakin, tavoitekirjauksia. Listan hyödyntämismahdollisuudet riippuvat tulevan hallitusohjelman rakenteesta ja yksityiskohtaisuudesta. Monet arvioivat, että seuraavasta hallitusohjelmasta tulee yleisluontoisempi ja huomattavasti lyhyempi dokumentti kuin mitä viimeaikaiset ohjelmat ovat olleet.

Pääotsikko ”Tunti päivässä – liikutaan kestävyysvaje kumoon!” kuvaa liikkumisen roolia yhteiskunnan isojen ongelmien ratkaisussa. Liikunta ja urheilu eivät ole erillinen saareke yhteiskunnassa vaan merkittävä tekijä esimerkiksi kestävyysvajeen taklaamisessa.

UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankarin mukaan liikkumattomuuden osuus vuotuisista terveydenhuoltokustannuksista (noin 18 mrd e) on jopa 2 miljardia euroa. Kustannussäästöjä ja hyvinvoinnin kasvua saadaan myös työurien pidentyessä, kakkostyypin diabeteksen ja muiden osin liikkumattomuudesta aiheutuvien elintapasairauksien vähentyessä ja syrjäytymiskierteen katketessa. Liikunnallinen elämäntapa tuo mukanaan paremman koetun henkisen ja fyysisen terveydentilan. 

Eikä tietenkään pidä unohtaa liikunnan iloa, seuratoiminnan yhteisöllisyyttä ja sitä tunnetta, jonka huippu-urheilija saavuttaa hyödyntäessään omaa menestyspotentiaaliaan täysimääräisesti. Nämä ovat itseisarvoisen tärkeitä asioita meille liikuntaa ja urheilua hengittäville toimijoille ja tekijöille. 

Kättä pitempää

Toivottavasti liikunnan ja urheilun toimijat hyödyntävät laatimaamme materiaalia. Pdf-muotoinen esite on valmistumassa. Ainakin monet liikunnan aluejärjestöt ovat jo ilmoittaneet järjestävänsä liikunnallisia vaaleihin liittyviä tapahtumia. Toivottavasti näitä järjestetään runsaasti ympäri Suomen. On tärkeää, että liikkeen lisäämiseen liittyvät viestit tavoittavat sekä ehdokkaat että äänestäjät mahdollisimman laajasti. Jokainen voi olla portinavaaja omassa lähipiirissään.

Alkuvuodesta 2015 lanseerataan vaalikone, joka toivottavasti näkyy myös sosiaalisessa mediassa. Toivottavasti mahdollisimman moni ehdokas tulee mukaan kuvaamaan omaa suhdettaan liikkumiseen vaalikoneen avulla ja samalla äänestäjät löytävät ehdokkaan, jonka liikkumismotiivit tai -tottumukset miellyttävät.

Lisäksi on luvassa #tuntipäivässä -tunnisteella varustettua kampanjointia. Pysy kuulolla!