OKM:n pyöreän pöydän työryhmän toimenpide-ehdotukset luovutettiin ministerille – koulupäivän liikunnallistaminen, poikkihallinnollisuus, yhdenvertaisuus ja integriteetti keskiössä

20.3.2015 Yleinen

Liikuntapolitiikan tulevaisuuden suuntaviivoja arvioinut ja valmistellut työryhmä (nk pyöreän pöydän työryhmä)  luovutti tänään mietintönsä urheiluasioista vastaavalle ministerille Carl Haglundille.

 ”Työryhmän  ehdotukset ovat hyvin linjassa Valon ja Olympiakomitean ajamien asioiden kanssa. Esimerkiksi koulupäivän ja  sen jälkeisen iltapäivätoiminnan liikunnallistaminen ovat osa hallitusohjelmatavoitteitamme. ”Tunti päivässä” on ehdottomasti saatava hallitusohjelmaan. Työryhmän ehdotus tukee pyrkimystämme”, toteaa  Valon ja Olympiakomitean pääsihteeri Teemu Japisson.

”Poikkihallinnollisen toimintakulttuurin vahvistaminen liikunnan saralla on välttämätöntä muun muassa liikkumattomuuden vastaisessa taistelussa.  Työryhmän esittämä malli eettisten kysymysten hallinnoinnin järjestämiseksi on juuri sellainen jota mekin olemme esittäneet”,  jatkaa Japisson.

 Työryhmän toimenpide-ehdotukset koskevat muun muassa koulupäivän liikunnallistamista ja iltapäivätoiminnan tehostamista , eettisten kysymysten hallinnoinnin järjestämistä, kaikille avointa liikuntakulttuuria sekä matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien  tukemista. Työryhmän käsityksen mukaan koulupihojen  kehittämistä liikunnalliseen käyttöön tulee tukea ja koulujen liikuntatilat tulee saada tehokkaaseen käyttöön myös koulupäivän ulkopuolella.  Liikunnan aseman vahvistaminen yhteiskuntapolitiikassa edellyttää poikkihallinnollisen toimintakulttuurin vahvistamista.

 Eettisten kysymysten hallinnoin järjestämiseksi ehdotetaan perustettavaksi eettisten asioiden työryhmää, joka määrittelee toimijoiden vastuut antidopingtyön,  urheilukilpailujen manipuloinnin vastaisten toimien  ja katsomoväkivallan ehkäisemisen osalta. Samalla ehdotetaan ryhdyttävän toimiin Suomen antidopingtoimikunnan organisaation muuttamiseksi sellaiseksi, että antidopingtoiminnan lisäksi urheilukilpailujen manipulointiin ja katsomoväkivaltaan liittyvät kysymykset voidaan hallinnoida  samasta yksiköstä.

 Keväällä 2014 asetetun työryhmän tehtävänä oli:

 • etsiä näkökulmia liikunnallisen elämäntavan ja erityisesti lapsi- ja nuorisoliikunnan lisäämiseksi;

• esittää vaihtoehtoja urheilun eettisten kysymysten hallinnoinnille ja sille miten urheilun ja

liikunnan toimijat itse toteuttavat eettisesti kestävää toimintaa;

• etsiä keinoja liikunnan yhdenvertaiseen harrastamiseen sekä osallistumisen esteiden

purkamiseen;

• yhteen sovittaa toimenpiteitä liikunnallisen elämäntavan ja huippu-urheilun edistämiseksi

liikuntapoliittisten tavoitteiden mukaisesti sekä

• käydä keskustelua eri toimijoiden rooleista liikuntakulttuurin kehittämisessä