Opetus- ja kulttuuriministeriön esitys:Urheilun eettisen asioiden hallinnointi ADT:lle

20.3.2015 Yleinen

Urheiluasioista vastaava ministeri Carl Haglund vastaanotti tänään Liikunnan pyöreä pöytä -linjaukset. Yksi linjauksista koski Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n tehtäviä tulevaisuudessa. Linjauksissa ehdotettiin, että ADT:n toimintaa laajennetaan: antidopingtoiminnan lisäksi uuden organisaation tehtäviin kuuluisi muun muassa urheilukilpailuiden manipuloinnin ja katsomoväkivallan vastaisten sopimusten toimeenpano.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tiedustellut ADT:n mielipidettä sen tehtävien laajentamisesta. ADT:lla on aiempaa kokemusta kansainvälisten sopimusten toimeenpanosta ja urheilun eettisten kysymysten hoitamisesta. Uusien vastuualueiden siirtyminen ADT:lle vahvistaisi sen nykyistä toimintaa.

ADT:n puheenjohtaja Pekka Ilmivalta näkee, että urheilun eettisten asioiden keskittäminen yhden organisaation hoidettavaksi on järkevää niin voimavarojen kustannustehokkaan käytön kuin itse toiminnan kannalta. Uuden organisaation vastuulle mahdollisesti tulevat uudet toiminnot urheilun eettisten kysymysten parissa vahvistaisivat myös laadukasta antidopingtoimintaa. Yhteisvaikutus oikeudenmukaisen ja puhtaan urheilun edistämiseksi kauttaaltaan olisi myönteinen.

– Vaikka urheilun eettiset asiat keskitettäisiin yhden organisaation hallinnoitaviksi, on hyvä muistaa, että jokaisella urheilutoimijalla on oma vastuunsa edistää eettisiä asioita ja nostaa urheilun arvostusta. Näin teemme yhdessä urheilusta eettisesti kestävää ja turvaamme reilun pelin, Ilmivalta sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tänään julkaiseman tiedotteen mukaan Liikunnan pyöreä pöytä -linjauksen ehdotus urheilun eettisten kysymysten hallinnoinnista kansallisesti on ministeri Haglundin mielestä realistinen ja käytännöllinen sekä sen toteutus on mahdollista aloittaa heti.