Hämäläinen, Järvinen ja Jääskeläinen hallitukseen 2019-2020

18.11.2018 Liitto

Liiton sääntömääräisessä syyskokouksessa 17.11. valittiin jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudelle 2019-2020. 

Syyskokous valitsi hallituksen jäseniksi Jyri Hämäläisen, Ari Järvisen ja  Matti Jääskeläisen.

Hallituksessa jatkavat jäsenet ovat Jussi Järventaus (puheenjohtaja), Minna Kantsila, Marika Laaksonen sekä Anne Rikala.