Hallitustiedote

Melonta- ja Soutuliiton hallituksen kokous 15/2022 pidettiin 28.9. etäkokouksena. Jatkossa hallituksen kokouksista tiedotetaan säännöllisesti verkkosivuilla kokoustiedotteella.

Valiokuntauudistus hyväksyttiin

Jo pidempään työn alla ollut valiokuntauudistus käsiteltiin työvaliokunnan valmistelun pohjalta. Kokouksessa päätettiin jakaa Kilpailu- ja valmennusvaliokunnan laaja toimenkuva jatkossa kahteen eri valiokuntaan. Syksyllä haetaan jäseniä Huippu-urheiluvaliokuntaan sekä Kilpailu- ja tuomarivaliokuntaan. Uudet valiokunnat aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa. Huippu-urheiluvaliokunta keskittyy kansainväliseen menestykseen tähtäävän toiminnan linjauksiin ja päätöksiin. Valiokuntaan nimetään myös urheilijajäsen sekä hallituksen edustaja, jotta vuoropuhelu eri toimijoiden kesken lisääntyy. Vastaavasti Kilpailu- ja tuomarivaliokunnan toimenkuvaan kuuluu kansallinen kilpailutoiminta. Tarkemmat kuvaukset valiokuntien toiminnasta päivitetään hallinto-ohjeeseen. Uusien valiokuntien vakituisina esittelijöinä/sihteereinä toimivat jatkossa liiton toimihenkilöt.

“Valiokuntauudistusta on valmisteltu jo muutaman vuoden ajan. Nyt oli aika saattaa työ päätökseen ja startata uudella toimintatavalla. Strategiatyön yhteydessä tulemme arvioimaan myös muiden valiokuntien ja jaostojen toimenkuvat, joten hallinto-ohjeeseen tehdään tarvittaessa isommat muutokset kevään aikana. Haku uusiin valiokuntiin on avoin, joten toivon, että valiokuntatyö kiinnostaa tulemaan mukaan yhteiseen kehitystyöhön”, sanoo puheenjohtaja Minna Kantsila.

Sisäsoutujaosto perustetaan

Kokouksessa päätettiin myös perustaa sisäsoudulle oma jaostonsa. Haku jaostoon avataan syksyn aikana, ja toiminta käynnistyy tammikuussa. Lajille tullaan valitsemaan oma lajipäällikkö koordinoimaan kehitystyötä ja toimenpiteitä. Kaikkia sisäsoudun parissa toimivia seuroja pyydetään pohtivan jaostoon osallistujia.

Lisenssihintoihin korotuksia vuodelle 2023

Hallitus päätti nostaa kilpailulisenssien hintoja tulevalle lisenssikaudelle. Perusteluina lisenssihintojen nostolle olivat muun muassa hintojen nousu kauttaaltaan sekä kilpailujärjestelmien kehityksen kulut. Melonta- ja Soutuliitolla on kilpailulisenssejä vähän alle tuhat. A- ja sisäsoutulisenssiin päätettiin 10 euron korotus, jolloin hinta tulee olemaan 44€. Lasten ja nuorten lisensseihin sekä kertalisenssiin tulee kuuden euron korotus: B1- ja B2-lisenssi 20€, kertalisenssi 24€.

Muut kokouksen asiat

Muina asioina kokouksessa käsiteltiin muun muassa Coastal-jaoston lähettämä kysely hallitukselle, omavarainhankinnan tilannekatsaus sekä SM-viikon 2023 järjestelytilanne. Tulevan syksyn osalta hallitusta työllistää uuden strategian valmistelutyö ja SMSL 10v juhlapäivä Lahdessa 12.11.2022.

Suomi meloo ja soutaa -kampanjan jatkokehitysidea esiteltiin hallitukselle. Tavoitteena on toteuttaa viikon mittainen kampanja, jossa seuroissa kerätään kilometrejä liikutuista treeneistä, retkistä ja tapahtumista. Kampanjalla halutaan tuoda esille melonta- ja soutuseurojen merkittävää työtä liikuttajina.

“Suomi meloo ja soutaa -kampanjaviikko onnistuu vain jos seurat innostuvat mukaan keräämään harrastajiensa ja urheilijoiden keräämiä kilometrejä. Tämä on hyvä tapa puhaltaa liitossa yhteen hiileen ja näyttää miten hienoa seuratyötä meillä tehdään. Kampanjaviikolla nostetaan tietysti esille myös ympäristöohjelmamme tavoitteita sekä innostetaan uusia liikkujia mukaan seuroihin. Tarjoamme seuroille viestinnällisiä työkaluja. Tarkempi kampanjaviikko päätetään pian, mutta kesäkuun alkuun sitä on suunniteltu”, kertoo toiminnanjohtaja Eerika Laalo-Häikiö.

Seuraava hallituksen kokous pidetään 13.10. Sporttitalolla. Kokouksessa käsitellään syyskokouksen asiat; tärkeimpänä liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Minna Kantsila 050 337 3043
toiminnanjohtaja Eerika Laalo-Häikiö 040 593 2487