Hannun tervehdys

28.1.2022 Yleinen

Hannu Hämäläinen pariairokaksikkoa kokeilemassa Valkeakoskella Matti Jääskeläisen kanssa Suomi meloo ja soutaa päivänä 12.6.2021.
Hannu Hämäläinen pariairokaksikkoa kokeilemassa Valkeakoskella Matti Jääskeläisen kanssa Suomi meloo ja soutaa päivänä 12.6.2021.

Hyvät seurojen jäsenet, urheilijat, valmentajat, melojat ja soutajat,

Olen jäämässä pois Melonta- ja Soutuliiton palveluksesta ja siirryn toisen työnantajan palvelukseen. Siirryn hieman kauemmas urheilujärjestömaailmasta, mutta pysyn liikunta-alalla. Muutama viikko sitten tuli itselläni kaksi vuotta täyteen Melonta- ja Soutuliiton toiminnassa. Olen saanut paljon kokemusta ja huolimatta poikkeusajasta tavannut teitä eri yhteyksissäa paljon. Lajeissamme, sekä melonnassa että soudussa, on paljon potentiaalia eri tasoilla. Lajien merkittävyys etenkin harrasteliikuntana on tullut esille poikkeusajan lisääntyneenä ulkoilun suosiona. Se on näkynyt mm. koulutusten entistä suurempana kysyntänä.

Seuratoiminta on koko liikunnan ja urheilun ydin. Melonta- ja Soutuliiton alaisuudessa toimii paljon erilaisia seuroja. Lajimme ovat olosuhderiippuvaisia sekä vesiolosuhteen osalta, mutta yhtä lailla kaluston säilytyksen ja rantafasiliteettien osalta. Tässä tarvitaan entistä johdonmukaisempaa ja yhtenäistä olosuhdetyötä sekä paikallis- että valtakunnan tasolla. Lajeissa on vielä myös käyttämätöntä potentiaalia etenkin lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun saralla. Toivottavasti yhä useampi melonta- ja soutuseura lähtee hakemaan potentiaalisia harrastajia myös entistä nuoremmista ikäluokista.

Melonta- ja Soutuliiton toimintakenttä on laaja. Se on itseasiassa paljon laajempi verrattuna moneen yhden lajin lajiliiton toimintakenttään. Se on toisaalta haaste, mutta toisaalta iso mahdollisuus. Liiton toiminnassa tarvitaan entistä enemmän yhteistyötä eri lajien välillä sekä vuoropuhelua seurojen ja liiton toimielimien välillä. Yhteistyössä on voimaa ja uskon, että kaikki lajiemme harrastajat jakavat saman tavoitteen, melonnan ja soudun elinvoimaisuuden kilpaurheiluna, kuntoiluna, ulkoiluna, retkeilynä ja elämyksiä tuottavana liikuntana. Kaikki harrastusmuodot tukevat toinen toisiaan.

Oma pyrkimykseni on ollut tehdä liitosta näkyvämpi harrastajalle ja seuroille. Olen pyrkinyt keskustelemaan paljon eri toimijoiden kanssa ja olemme panostaneet viestintään omasta toiminnastamme. Sitä kulttuuria toivottavasti jatkossakin edistää osaava toimiston henkilökunta sekä tuleva toiminnanjohtaja.

Kiitän kaikkia yhteistyöstä ja panoksestanne, jonka te teette lajiemme hyväksi.

Hannu

 

P.S. Jään lomalle helmikuun aikana. Tarkoista ajankohdista ja järjestelyistä informoidaan erikseen.