Kaikki seurat mukaan – melotaan ja soudetaan yhdessä maailman ympäri 10.-18.6.2023

Tervetuloa mukaan toteuttamaan uudistunutta ja yhteistä Suomi meloo ja soutaa -viikkoa 10.-18.6.2023! Tavoitteena on järjestää näkyvä ja aktiivinen tapahtumaviikko, joka innostaa liikkumaan vesillä sekä vahvistaa melonnan ja soudun harrastajayhteisöä. 

Yhteisenä tavoitteena on meloa ja soutaa maailman ympäri eli kerätä viikon aikana vähintään 40.000 kilometriä vesillä.  Samalla tuodaan esille melonta- ja soutuseurojen aktiivista roolia liikuttajina paikallisesti ja valtakunnallisesti. Kilometrejä voi kerätä kaiken ikäiset ja kaikenlaisessa toiminnassa; urheillen treeneissä, harrastaen melonta- ja soutukouluissa, meloen ja soutaen retkillä, osallistumalla lajikokeiluun tai kurssille tai ihan omatoimisesti liikkuen. 

Samaan aikaan on Suomi meloo -tapahtuma, joka järjestetään nyt 37. kerran. Suomi meloo -tapahtumassa melotaan tänä vuonna 10.-16.6. Mikkeli-Kouvola välillä. Tapahtumassa melotut kilometrit ovat mukana matkalla maailman ympäri!

Yhteistyötä tapahtumaviikon osalta tehdään Suomen Ladun ja Pidä saaristo siistinä ry:n kanssa.

Tapahtumaviikko pähkinänkuoressa seurojen näkökulmasta 

  • Innostetaan vesillä kilometrien keräämiseen; seuroissa harrastavat, omatoimiliikkujat 
  • Ilmoitetaan viikon aikana liikutut vesikilometrit nettilinkin kautta (jokainen itsenäisesti tai seurassa esim. valmentaja kerää ryhmänsä yhteiset kilometrit) – jos kyseessä oli laji, jossa ei kilometrejä kerry, voi kirjata liikutut suoritukset erikseen ilmoitetulla tavalla!
  • Viestitään ja markkinoidaan seuran toiminnasta paikallisesti ja alueellisesti – liiton toimesta valtakunnallisesti; tuodaan esille seuran aktiivista toimintaa liikunnallisen ja urheilullisen elämäntavan edistämisessä 
  • Järjestetään mahdollisuuksien mukaan kokeilutilaisuuksia, melonta- ja soutukouluja, kursseja ja muuta avointa toimintaa 
  • Nostetaan esille vesillä liikkumista turvallisesti ja vastuullisesti; yhteistyössä Pidä saaristo siistinä -yhdistyksen kanssa 
  • Käytetään yhteisiä markkinointimateriaaleja laajasti; liiton materiaalipankki seuralla käytössä 

Mukana oleminen on helppoa ja hauskaa!

Seurojen on helppo osallistua tapahtumaviikkoon haluamallaan tavalla. Tässä vaiheessa on hyvä miettiä haluatteko järjestää erilaisia tapahtumia viikon aikana vai keräättekö kilometrejä osana normaalia toimintaa. Samoin on hyvä pohtia miten saatte viestin kilometrien keräämisestä jäsenistölle eri kanavien kautta. Seurojen käyttöön toimitetaan helposti käytettäviä materiaaleja: juliste vajan seinälle, some-materiaalia jne. Varsinaiset kilometrit kerätään helpon nettilinkin kautta.

Tervetuloa mukaan matkalle maailman ympäri! Lisätietoja päivitetään verkkosivuille jatkuvasti kevään aikana.

Lisätietoja:
Eerika Laalo-Häikiö, toiminnanjohtaja, 040 593 2487, eerika.laalo-haikio@smsl.fi