Kevätkokous 1.4.2023 klo 12:00

KOKOUSKUTSU  

Tervetuloa Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen lauantaina 1.4.2023 klo 12:00. Kokous toteutetaan hybridimallilla:  

  • paikan päällä voi osallistua Sporttitalolla, Sininen aula, osoitteessa Valimotie 10, 00380 Helsinki 
  • etäyhteydellä, äänestyslinkki toimitetaan ennakkoon viralliselle kokousedustajalle. 

Kokouksessa käsitellään liiton sääntömääräiset kevätkokousasiat sekä hyväksytään liiton strategia vuosille 2023-2028. Kokousasiakirjoihin voi tutustua ennakkoon liiton www-sivuilla.  

Kaikkien kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua ennakkoon ja toimittaa valtakirja allekirjoitettuna keskiviikkoon 29.3.2023 klo 18:00 mennessä: https://link.webropol.com/s/SMSLkevatkokous2023. Ilmoittautuessa tulee kertoa, osallistuuko kokoukseen paikan päällä vai etäyhteydellä. Valtakirja tulee allekirjoittaa seuran sääntöjen mukaisesti. Mahdolliset äänestykset toteutetaan sähköisellä järjestelmällä. Äänestyslinkki toimitetaan vain niille virallisille kokousedustajille, jotka ovat ilmoittautuneet annetun ajan puitteissa. Kokoukseen osallistujien vastuulla on varmistaa, että heillä on käytössään tekniset laitteet mahdollista äänestystä varten. Käytännön opastus äänestykseen annetaan tarvittaessa kokouksessa. 

Säännöt 13§: ”Liiton kokouksissa on äänivalta liiton jäsenseuroilla, joista kullakin on oikeus lähettää yksi äänioikeutettu edustaja sekä korkeintaan kaksi lisäedustajaa. Viimeksi mainituilla on kokouksessa ainoastaan puhevalta…. Seuran äänioikeutetun edustajan pitää olla edustamansa seuran jäsen ja tehtävään valtuutettu eikä sama henkilö kokouksessa saa edustaa kuin yhtä seuraa.” 

Avoin seuraseminaari klo 10-11:30

Ennen kokousta järjestetään seuraseminaari klo 10:00-11:30. Seminaariin voi osallistua myös etäyhteydellä. Ohjelmassa ovat seuraavat teemat: 

  • Vastuullistyö kuuluu meille kaikille! 
  • Suomi meloo ja soutaa maailman ympäri 10.-18.6.2023 – miten seurasi voi olla mukana? 
  • Esittely kokousta varten: Strategia 2023-2028 – Yhdessä meloen ja soutaen! 

Tervetuloa kevätkokoukseen!  

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Eerika Laalo-Häikiö, puh. 040 593 2487, eerika.laalo-haikio@smsl.fi