Kevätkokous hyväksyi uuden strategian vuosille 2023-2028

Lauantaina 1.4.2023 pidettiin Suomen Melonta- ja Soutuliiton sääntömääräinen kevätkokous hybriditoteutuksella. Paikalla oli 16 jäsenseuraa. Kokouksessa esiteltiin vuoden 2022 tilinpäätös ja vuosikertomus. Hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. “Liiton vuoden 2022 toiminta oli aktiivista koronavuosien jälkeen, vaikka alkuvuoden henkilöstömuutokset vähän hidastivat toimenpiteitä. Tilinpäätös näytti yli 22.000 euron positiivista tulosta, joka on hyvä puskuri kuluvalle vuodelle. Kiitos kaikille seuroille, niiden toimijoille, jaostoille, valiokunnille, hallitukselle ja henkilökunnalle onnistuneesta toimintavuodesta”, kiittää puheenjohtaja Minna Kantsila.

Kevätkokouksessa hyväksyttiin kurinpitomääräysten päivitys. “Uuden Reilun kilpailun ohjelman myötä kurinpitomääräykset vaativat päivitystä muun muassa sisäpiiritiedon jakamisen osalta. Samalla tarkensimme muitakin kohtia. Muutokset hyväksyttiin esityksen mukaan”, kertoo toiminnanjohtaja Eerika Laalo-Häikiö.

Ennen kokousta järjestettiin seuraseminaari, jossa käytiin läpi vastuullisuusteemoja, Suomi meloo ja soutaa -tapahtumaviikkoa sekä esiteltiin hallituksen toimesta tarkemmin esitys liiton uudeksi strategiaksi. Strategia sai aikaan hyvää ja kriittistäkin keskustelua. “Kevätkokous hyväksyi uuden strategian ja hallitus lupasi syyskokouksessa esitellä tarkemman toimenpidesuunnitelman strategian toteuttamiseksi. Toimenpidesuunnitelman tekeminen vaatii myös seurojen aktiivista osallistumista yhteisiin keskustelutilaisuuksiin. Toivonkin, että seurat ovat mukana kesän ja syksyn aikana pohtimassa keinoja melonnan ja soudun harrastajamäärien kasvattamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi”, sanoo Minna.

Strategia 2023-2028

Lisätietoja:
puheenjohtaja Minna Kantsila, puh. 050 337 3043, minna.kantsila@smsl.fi
toiminnanjohtaja Eerika Laalo-Häikiö, puh. 040 593 2487, eerika.laalo-haikio@smsl.fi