Hallitustiedote 2/2024

Hallitus piti vuoden toisen kokouksensa 12.3. Sporttitalolla.

Päätösasioissa hyväksyttiin kevätkokousmateriaalit esitettäväksi liiton kevätkokoukseen, nimettiin Retki- ja virkistysmelontajaostoon Jari Valtonen (Helsingin Melojat) ja hyväksyttiin liiton hallinto-ohjeen päivitys. Lisäksi hallitus teki päätöksen muodostaa yhdistetty olympia- ja coastal-soutujaosto (uutinen aiheeseen TÄSSÄ).

Muissa asioissa hallitus keskusteli liiton huippu-urheilun strategiatyön jatkamisesta ja päätti järjestää 27.4. seuraavan strategiapäivän yhdessä Huippu-urheiluvaliokunnan kanssa. Myös yhteistyökumppanien hankinnan konseptia käytiin läpi.

Toiminnanjohtaja esitteli viestintä- ja seurapalvelukoordinaattorin rekrytoinnin etenemistä ja kävi läpi liiton taloustilanteen. Taloustilanteen todettiin olevan hyvä, vaikka yleisavustukseen tulikin leikkaus (-11 353 €) viime vuoteen nähden. Lisäksi hän esitteli Ulkoilujärjestöjen kanssa yhdessä tehtyä lausuntoa kuluttajapalveluiden turvallisuuden yleistä sääntelyä koskevasta lakiehdotuksesta. SMSL on ollut mukana lausunnon valmistelussa (uutinen aiheeseen TÄSSÄ).

Hallituksen seuraava kokous on 20.4.

Lisätietoa:

puheenjohtaja Minna Kantsila, puh. 050 337 3034, minna.kantsila@smsl.fi
toiminnanjohtaja Juho Allonen, puh. 040 556 2977, 
juho.allonen@smsl.fi