Antidoping-toiminta

Antidoping

Suomen Melonta- ja Soutuliitto jäsenseuroineen on sitoutunut puhtaaseen urheiluun. Melonta- ja Soutuliitto pyrkii aktiivisesti tiedottamalla ja dopingtestejä tekemällä varmistumaan siitä, että urheilijat eivät käytä kiellettyjä aineita eivätkä menetelmiä. Maajoukkueurheilijat allekirjoittavat sitoumuksen, jossa he sitoutuvat urheilun eettisiin sääntöihin sekä puhtauteen ja ilmaisevat myös ymmärtävänsä, että dopingia ei hyväksytä missään olosuhteissa.

Antidoping-ohjelma

SUEK julkaisee vuosittain myös ”Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa” -luettelon, joka perustuu Maailman Antidopingtoimiston (WADA) julkaisemiin luetteloihin. Sallittujen ja kiellettyjen lääkeaineiden tietoja voi etsiä KAMU-palvelusta.

Uusin luettelo

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK vastaa koko dopingvalvonnasta Suomessa. Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vastaa antidopingtoiminnan, kilpailumanipulaation ehkäisyn sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden valtiosopimusten toimeenpanosta sekä tekee aktiivista yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toiminnan arvot ovat eettisyys, oikeudenmukaisuus, laatu ja asiantuntijuus.

Dopingrikkomusepäilyistä voi raportoida: WADAn raportointisivu “Speak Up” tai  SUEKin palautesivun ILMOn kautta.

World Anti-Doping Agency eli WADAn nettisivut

Kansainvälisen Kanoottiliiton (ICF) antidopingsäännöstö ja linkki ICF:n antidopingsivustolle

Kansainvälisen Soutuliiton (FISA) antidopingsäännöstö ja linkki FISAn antidopingsivustolle

Erivapaus urheilijan lääkityksessä

Mikäli urheilijan sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, hoidolle voidaan hakea erivapautta, joka voi tehdä mahdolliseksi kielletyn aineen tai menetelmän käytön hoidollisiin tarkoituksiin. SUEK:in erivapauslautakunta voi urheilijan kirjallisesta hakemuksesta myöntää määräaikaisen erivapauden kielletyn aineen tai menetelmän käyttämiseen WADAn Kansainvälisen erivapausstandardin mukaisesti. 

SUEK:in tekemä erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa. Kansainvälisen tason ja kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvien urheilijoiden erivapausmenettelystä vastaa kansainvälinen lajiliitto (ks. Kansainväliset erivapauskäytännöt -välilehti).

Urheilijoiden, jotka kuuluvat kansainvälisen lajiliittonsa rekisteröityyn testauspooliin tai osallistuvat kansainvälisen lajiliittonsa alaisiin kansainvälisiin urheilutapahtumiin, tulee iästään ja kansallisesta tasostaan riippumatta hakea erivapaudet etukäteen Kansainvälisen erivapausstandardin ja kansainvälisen lajiliiton sääntöjen mukaisesti melonnassa ICF:ltä ja soudussa FISA:lta.

Erivapauden edellytykset

Erivapaus voidaan myöntää mille tahansa WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa mainitulle hoitomuodolle, jos urheilija pystyy osoittamaan, että jokainen seuraavista ehdoista täyttyy:

a. Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö on urheilijan hoidon kannalta välttämätöntä, ja siitä pidättäytyminen aiheuttaisi merkittävää haittaa urheilijan terveydelle.
b. Kielletyn aineen tai menetelmän hoidollinen käyttö ei saa tuottaa urheilijalle ylimääräistä hyötyä terveisiin urheilijoihin verrattuna. Hoito ei saa kohottaa urheilijan suorituskykyä korkeammalle tasolle kuin millä se olisi ilman sairauden aiheuttamaa haitallista vaikutusta suorituskykyyn. Kielletyn aineen tai menetelmän käyttöä elimistön omien hormonien luonnostaan matalan tason nostamiseksi ei katsota hyväksyttäväksi hoitokeinoksi.
c. Kielletyn aineen tai menetelmän käyttöä ei ole mahdollista korvata muulla asianmukaisella hoitovaihtoehdolla.
d. Kielletyn aineen tai menetelmän käytön syy ei saa olla seurausta aiemmasta (ilman erivapautta tapahtuneesta) kielletyn aineen tai menetelmän käytöstä, mikäli kyseinen aine tai menetelmä on ollut kielletty käytön ajankohtana.

Lue lisää erivapaudesta SUEKin sivuilta.

SUEK:in lajikohtainen tasomäärittely

SUEK:in lajikohtainen tasomäärittely koskee kansallisen tason urheilijoita ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa. Se kertoo kunkin lajin kohdalla tason, jonka saavuttaneiden urheilijoiden tulee hakea tarvitsemansa erivapaudet SUEK:lta etukäteismenettelyllä. Kansainvälisen tason tai kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvat urheilijat hakevat erivapaudet (iästään ja kansallisesta tasostaan riippumatta) kansainvälisen lajiliittonsa kautta.

SUEK:in lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvat urheilijat

SUEK:in lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee iästään riippumatta hakea erivapaudet etukäteen Kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEK:in ohjeiden mukaisesti. Hätätilanteita lukuun ottamatta urheilussa kiellettyä lääkitystä tai hoitoa ei tule aloittaa ennen kuin sille on myönnetty erivapaus.

SUEK:in lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevat urheilijat

SUEK:in lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden ei tarvitse hakea erivapautta etukäteen. Mahdollisen dopingtestin jälkeen heidän tulee kuitenkin hakea erivapautta takautuvasti sen osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet.

Lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden, jotka joutuvat käyttämään sairautensa hoitoon jotakin urheilussa kiellettyä lääkettä tai menetelmää, on hyvä pitää aina itsellään valmiina ajantasaiset lääkärintodistukset, joista käy ilmi, että erivapauden myöntämiseksi vaaditut edellytykset täyttyvät.

Tasomäärittelyn piirissa ovat:

Melonta (ratamelonta, maratonmelonta, koskimelonta – freestyle ja kanoottipujottelu)

  • Yleisen sarjan miesten ja naisten SM-kilpailuihin osallistuvat urheilijat

Soutu (olympialuokat)

  • Yleisen sarjan miesten ja naisten SM-kilpailuihin osallistuvat urheilijat

Lajikohtainen tasomäärittely