Soudun turvallisuusohje

Kunto- ja retkisoututapahtumien järjestäjille on laadittu soututapahtuman turvallisuusohjeet, joiden on tarkoitus  antaa ohjeita asioista, joita tulisi ennakkoon huomioida tapahtumaa järjestettäessä.

Turvallisuussuunnitelma (PDF), ja riskisnalyysi (PDF), on tehtävä jokaisesta seuran tai yrittäjän järjestämästä tilaisuudesta. Suunnitelma tai lyhennelmä siitä on esiteltävä myös tilaisuuteen osallistuville ja vetovastuussa oleville.

Kuluttajaturvallisuuslaki määrittää toiminnan toteuttajan vastuut ja velvollisuudet: Kuluttajaturvallisuuslaki