Opinnäytetyöt

Open water as a sportscape : analysis of canoeing in Finland for developing sport infrastructure and services

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Väitöskirja 2011
Béla Pavelka

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/66211/Pavelka_Bela_screen.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Uinti- ja melontakeskus Jyväskylän Kivelänrantaan

Tampereen teknillinen yliopisto
Arkkitehtuurin laitos
Diplomityö 2009
Antti Moisala

https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/123456789/226/moisala.pdf?sequence=3&isAllowed=y


Virtavesikunnostusten vaikutus melontaan

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opinnäytetyö 2016
Ada Viljanen

https://melontajasoutuliitto.fi/wp-content/uploads/2022/01/AdaViljanen.pdf