Tutkimuksia ja tilastoja

Aikuisväestön liikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018

Raportissa tarkastellaan aikuisväestön liikunnan harrastamista ja vapaaehtoistyötä koskevan kyselyn tuloksia. Tarve tähän aihealueeseen keskittyvälle kyselylle ja sitä koskevalle tiedolle on tunnistettu liikuntajärjestöissä ja julkishallinnossa sekä tutkijoiden piirissä.

Raportin on kirjoittanut tutkimusryhmä, johon ovat kuuluneet KIHUsta Outi Aarresola, Minna Blomqvist, Kaisu Mononen ja Jarmo Mäkinen, LIKES-tutkimuskeskuksesta Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine sekä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta Hannu Itkonen ja Anna-Katriina Salmikangas. Lisäksi tutkimusryhmä on toiminut yhteistyössä Suomen Olympiakomitean kokoaman asiantuntijaryhmän kanssa. 


Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi 3

Ulkoilututkimus -kyselyssä suomalaiset kertoivat mitä ja miten paljon he harrastavat ulkoilua ja muuta virkistäytymistä luontoympäristössä. 

Tutkimuksen tuloksena on saatu ulkoilutilastotietoja ja raportti Luonnon virkistyskäyttö 2020. Aineistoa luonnon virkistyskäytöstä hyödynnetään alan tutkimuksessa. 

Ulkoilututkimus on osa vuosina 2019-2021 toteutettavaa Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI) -tutkimusta. Tutkimus tuottaa perustietoa luonnon virkistyskäytöstä ja luontomatkailusta. Aikaisemmat tiedonkeruut on toteutettu vuosina 1998-2000 ja 2009-2010. Tutkimusta toteuttaa Luonnonvarakeskus (Luke) yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. 

Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi 3


Kansallinen liikuntatutkimus

Kansallinen liikuntatutkimus -tutkimusyhteenvetoon antaa tietoja 19-65-vuotiaiden liikunta-, kuntoilu- ja urheiluharrastuksista. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin aikuisväestö harrastaa liikuntaa tai urheilua, mitä lajeja he harrastavat ja mitä palveluja he käyttävät harrastuksissaan. Tutkimuksessa on selvitetty myös halukkuutta alkaa harrastamaan eri urheilulajeja. Näiltä osin tutkimus on eri liikuntalajien potentiaalisten markkinoiden kartoitus.