Seuran perustaminen

Tälle sivulle on kerätty ohjeita uuden seuran perustamisesta. Seuran perustamista suunnittelevia pyydetään ottamaan yhteyttä liiton toimistoon. Autamme mielellämme perustamiseen liittyvissä asioissa.

Kaveriporukasta yhdistykseksi – Milloin yhdistyksen perustaminen kannattaa?

Yhdistyksen perustaminen on kannattavaa, kun yhdistyksen toiminnalla tavoitellaan jotakin päämäärää ja halutaan vaikuttaa asioihin. Perustamisen yhteydessä tavoitteet kirjataan ja ne ohjaavat siitä edespäin yhdistyksen toimintaa.Yhdistyslain mukaan yhdistyksen voi perustaa vähintään kolme 15 vuotta täyttänyttä luonnollista henkilöä, oikeuskelpoista yhteisöä tai perustajina voi olla molempia. Suomessa yhdistyksen perustaminen on mahdollista myös ulkomaalaisilta. Yhdistyksen puheenjohtajalla on kuitenkin oltava asuinpaikka Suomessa.

Kannattaako yhdistys rekisteröidä?

Rekisteröitymistarve muodostuu useimmiten yhdistyksen toiminnan perusteella. Tiettyjä asioita varten yhdistyksen täytyy olla rekisteröitynyt. Rekisteröitynyt yhdistys voi esimerkiksi omistaa omaisuutta, tehdä sopimuksia tai laatia anomuksia ja hakemuksia.

Yhdistysrekisteriin merkitään aatteelliset yhdistykset. Rekisteriin päästäkseen yhdistyksen toiminnan tavoite ei siis voi olla taloudellisen edun tai voiton saavuttaminen, vaan painon on oltava aatteellisen työn puolella.

Nimensä mukaisesti aatteelliset yhdistykset toimivat edistääkseen ja tukeakseen jotain tiettyä, jäseniä yhdistävää toimintaa. Yhdistys voi myös toimia edunvalvojana esimerkiksi jollekin ammattikunnalle tai harrastusryhmälle. (Lähde: yhdistystieto.fi)

Yhdistyksen perustaminen

Yhdistyksen voi perustaa vähintään kolme luonnollista henkilöä tai oikeustoimikelpoista yhteisöä.

Luonnollisten henkilöiden täytyy olla

 • vähintään 15 vuotta täyttäneitä
 • sääntöjen mukaisia äänioikeutettuja jäseniä.

Oikeuskelpoisia yhteisöjä ovat mm.

 • rekisteröity yhdistys
 • osakeyhtiö
 • osuuskunta
 • avoin yhtiö
 • kommandiittiyhtiö
 • säätiö
 • julkisoikeudelliset yhteisöt kuten kunta, valtio tai evankelisluterilainen tai ortodoksinen seurakunta.

Perustamiskokous

Perustamista varten kutsutaan koolle kokous. Perustaminen voi tapahtua myös vapaamuotoisesti esimerkiksi netissä tai puhelimitse.

Kokouksessa

 • noudatetaan kokousmenettelyn yleisiä periaatteita
 • päätetään yhdistyksen perustamisesta
 • hyväksytään yhdistyksele nimi ja säännöt
 • sovitaan jäseniksi liittymisestä (vähintään kolme jäsentä)
 • tehdään perustamiskirja, jossa ovat edellämainitut asiat.

Perustaminen voi tapahtua myös vapaamuotoisesti, jolloin yhdistys tulee perustetuksi, jos vähintään kolme henkilöä sopii yhdistyksen perustamisesta ja allekirjoittaa perustamiskirjan.

Perustamiskirja

Yhdistyksen perustamisesta tehdään perustamiskirja.

 • Perustamiskirja on päivättävä.
 • Vähintään kolmen jäseneksi liittyvää ja yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä (henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä) allekirjoittavat perustamiskirjan.
 • Perustamiskirjaan liitetään säännöt (myös erillisenä liitteenä). (Lähde: PRH)