Tähtiseurat

Tähtiseuraohjelma on seuratoiminnan laatuohjelma, jonka tavoitteena on kehittää suomalaista seuratoimintaa. Toiminnan tunnuksena toimii tähtimerkki, joka kertoo, että seura on kehittynyt tasolle, jossa tähtiseuraohjelmassa määritellyt laatutekijät toteutuvat.

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.​ Ohjelma tarjoaa seuroille erilaisia työkaluja ja asiantuntijoiden apua seuran itsearviointiin ja auditointiin sekä helppokäyttöisen Tähtiseura-verkkopalvelun Suomisportissa.

Kaikille seuroille avoin laatuohjelma kutsuu mukaansa niin pienet kuin suuretkin seurat. Tähtiseura-ohjelman materiaalit on koottu seurojen yksilölliset tarpeet huomioiden – jokainen seura voi löytää tukimateriaaleista juuri omalle kehittämisen polulleen soveltuvia työkaluja. Ohjelman avulla jokainen seura voi ottaa omia edistysaskeleita menestyäkseen nyt ja tulevaisuudessa.

Mitä hyötyä tähtiseuraohjelmasta on seuralle?

Tähtiseura on vahva ja tunnettu brändi, joka kertoo seuran laadukkaasta toiminnasta. Tuemme laatuohjelmaan osallistuvia seuroja toiminnan helpossa kehittämisessä monin eri tavoin. Myös verkostoituminen ja yhteistyö helpottuu niin seurojen välillä kuin lajiliittojen ja aluejärjestöjen kanssa. Lue lisää Tähtiseura-brändistä >

Tarjoamme seuroille maksuttoman Tähtiseura-verkkopalvelun, seurakehittäjien tuen, koulutusta, materiaaleja ja erilaista tietoa käytännön kehitystyöhön. 

Seura saa hyödyntää Tähtiseuratunnusta markkinoinnissa, mikä auttaa esim. uusien jäsenten hankinnassa. Myös monet kunnat ovat ottaneet yhdeksi avustuskriteereistään sen, että seura on Tähtiseura.

Tähtiseurat voivat lisäksi hakea vuosittain niille suunnattuja erikoispalkintoja. Esimerkiksi vuonna 2020 palkintojen yhteisarvo on 22 000 euroa.

Teemme yhdessä lajiliittojen kanssa Tähtiseura-ohjelmaa tunnetuksi seuraavina vuosina erilaisin markkinoinnillisin keinoin.