Ratamelonnan strategiatyö

Ratamelonnan strategiatyön taustoihin voi tutustua alla olevan materiaalin kautta. Materiaalin on koonnut ratamelonnan valmennuspäällikkö Petteri Pitkänen kesän ja syksyn 2021 aikana.

Tapahtumat ja materiaalit

Seurafoorumi 1 – 4.11.2021

Seurafoorumi on keskustelutilaisuus kilpamelontaseuroille. Alkusyksyn aikana on valmisteltu kansallisen kilpamelonnan nykytilan analyysia. Siihen liittyen järjestetään seurafoorumi 4.11.2021 Tampereella. Tarkempi paikka ja ilmoitetaan lähempänä. Seurafoorumissa esitellään tulevaisuuden vaihtoehtoisia strategioita ja keskustellaan kilpamelonnasta. Seurafoorumista vastaa ratamelonnan lajipäällikkö Petteri Pitkänen. Mukana on myös Hannu Hämäläinen ja Sini Rönnqvist.

Materiaali


Seurojen haastattelujen läpikäyminen

Ratamelontaseuroille syksyllä 2021 tehtyjen kyselyjen tarkempi purkutilaisuus järjesttiin etänä 1.3.2022 klo. 18:00-19:30.

Materiaali


Seurafoorumi 2 – 29.3.2022

Syksyllä 2021 alkanut ratamelonnan kehitysprosessi jatkuu. Ratamelonnan seurafoorumissa 2 esitellään potentiaalisia toimenpiteitä, joilla on tarkoitus saada aikaan lyhyen sekä pidemmän aika välin kehitystä. Seurafoorumin tarkempi agenda julkaistaan lähempänä. Seurafoorumi 2 järjestetään hybridinä, mutta toivotaan osallistujia paikan päälle, mikäli vallitsevat koronarajoitukset sen sallivat. Paikan päällä mukana ovat valmennuspäällikkö Petteri Pitkänen sekä Sini Rönnqvist.

Uutinen seurafoorumi 2

Materiaalit


Lisätietoja

Petteri Pitkänen, ratamelonnan valmennuspäällikkö

Sini Rönnqvist, viestintä- ja seurapalvelukoordinaattori