Tuet ja avustukset seuroille

Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistuki

Mikä on OKM-seuratuki ja mihin sitä voi käyttää?

Tuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastamisen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.

Avustusta voivat hakea liikuntaa ja urheilua järjestävät paikalliset rekisteröityneet yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuksena.

Seuratuen tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa lasten ja nuorten liikunnassa, kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä.

Seuratuella voidaan ennaltaehkäistä liikuntaharrastuksen lopettamista pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina.

HUOM! 2024 vuodelle haetaan vain 1-vuotisia hankkeita. Teemat tulevat olemaan samoja kuin viime vuosina.

Milloin haku tapahtuu ja missä?

Haku tapahtuu tukihaku.suomisport.fi -sivulla.

HUOM! Haku päättyy 30.11. klo. 16:15

Tutustu:

OKM nettisivuilla ohjeet

Youtubessa tallenne katsottavissa Olympiakomitean kanavalla

Lisätietoja, tukea ja sparrausta:

Tukea ja apua hakemiseen ja kehitysprosessiin Melonta- ja Soutuliiton viestintä- ja seurapalvelukoordinaattorilta. Ole hyvissä ajoin ja rohkeasti yhteydessä soittamalla tai sähköpostilla.

Kai Lindqvist, harrastekoordinaattori

kai.lindqvist(at)smsl.fi / 0505113639


Liikuntapaikkarakentamisen tuki

Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeiden investointiavustukset (Liikuntapaikkarakentaminen)

Hakuaika: 25.11. – 30.12.2022 klo 16.15

Liikuntalain 390/2015 13 §:n mukaisesti valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha avustusten myöntämiseksi liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin. Avustuksella tuetaan erityisesti kunnalle liikuntalaissa määrättyä tehtävää luoda edellytyksiä asukkaidensa liikunnalle rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Liikuntapaikkojen valtionavustuksia myönnetään laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamiseen, hankkimiseen, perusparannukseen ja näihin liittyvään varustamiseen. Lisäksi avustusta voidaan myöntää erityisestä syystä muuhun liikuntapaikkarakentamiseen.

Avustusta myönnetään kunnalle tai kuntayhtymälle taikka niiden määräämisvallassa olevalle yhteisölle. Avustusta voidaan myöntää myös muille yhteisöille, jos avustaminen on tarpeen liikuntalain tavoitteiden toteuttamiseksi. Valtionavustuksen määrä on harkinnanvarainen. Avustusta myönnetään hankkeisiin, joiden rakentamista ei ole aloitettu ennen valtionapupäätöstä ja joiden rakentaminen käynnistyy myöntövuonna. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hankittava omaisuus tulee avustuksen saajan omistukseen. Elinkaarimallilla tai muulla sellaisella hankemallilla toteutettavalle hankkeelle, jossa hankittava omaisuus ei tule avustuksen saajan omistukseen, ei voida myöntää avustusta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on valtionapuviranomainen, kun hankkeen kustannukset ovat yli 700 000 euroa (alv 0 %). Kustannusarvioltaan enintään 700 000 euron (alv 0 %) hankkeissa valtionapuviranomainen on aluehallintovirasto (AVI). Valtionavustusta ei myönnetä kustannuksiltaan alle 20 000 euron (alv 0 %) hankkeisiin ilman kunnallistaloudellisia erityisperusteita. 

Sekä opetus- ja kulttuuriministeriön että aluehallintoviraston päätösvallassa olevat hakemukset toimitetaan aluehallinnon sähköiseen asiointipalveluun

Lista liikunnan perustamishankkeita hoitavista aluehallintovirastojen viranhaltijoista on esitetty jäljempänä.

Hakuaika alkaa 25.11.2022
Hakuaika päättyy perjantaina 30.12.2022 klo 16.15

Valtionavustuksia myönnetään edellytyksellä, että eduskunta hyväksyy vuoden 2023 valtion talousarviossa tarkoitukseen määrärahan.

Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti, jossa kerrotaan sekä avustuksen käyttöohjeet ja -ehdot sekä avustuksen maksamiseen liittyvät ohjeet.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Liikuntalaki (390/2015) ja liikunta-asetus LINKKI, Valtionavustuslaki(688/2001), Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) sekä valtion talousarvion ehdot. Rakentamisen osalta keskeisiä ovat maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) asetuksineen(895/1999) muutoksineen.

Liikuntapaikkarakentamisen hakuohjeet (minedu.fi)

Yhteystiedot

Lähde: Aluehallintovirasto verkkosivut 2022


Liikunnan aluejärjestöjen tuet

Vuosina 2022 ja 2023 on liikunnan aluejärjestöiltä voinut hakea kesätyöseteleitä nuorten työllistämiseen urheiluseurassa.

Hakuaika: huhti-toukokuu

Kannattaa siis liittyä aluejärjestön jäseneksi!


Maaseudun kehittämisrahoitusta haettavissa

Maaseudun kehittämishankerahoituksen toimenpiteinä kaudella 2023-2027 on mm. koulutus, tiedonvälitys, yleishyödylliset ympäristöinvestoinnit ja investoinnit maaseudun toimintaympäristön kehittämiseksi. Lisäksi yritysrahoituksella rahoitetaan liikuntapaikkoja.

Investoinneista, joihin tukea voi myöntää max 100% ovat mm. liikunta- ja vapaa-ajanpalvelujen investoinnit.

Kannattaa hakea nyt, jaettavaa riittää vuodelle 2023 ja 2024. Tämän jälkeen rahoituksen tulevaisuus on epävarma.

Lue uutinen maaseudun kehittämisrahoitukseen liittyen


Kaupunkien ja kuntien tuet

Kysy kaupunkien ja kuntien tuista ja avustuksista urheiluseuralle omasta kunnastasi.