Jäsenedut

Melonta- ja Soutuliiton jäsenseuroille etuja:

Vakuutukset ja sopimukset

Sopimusten numerot:

 • Teosto-sopimuksen numero on 70014878
 • Gramex-sopimuksen numero on LII040

Jäsentuotteita ja palveluita erikoishintaan

Kilpailut

 • Mahdollisuus osallistua SM-kilpailuihin
 • Mahdollisuus osallistua avoimiin kansallisiin kilpailuihin
 • Mahdollisuus osallistua kansainvälisiin kilpailuihin

Tarkemmat tiedot kilpailutoiminnasta ja kilpailutoiminnan säännöistä löytyvät Kilpailut-sivulta.

Koulutus

 • Mahdollisuus kouluttautua ohjaajaksi, oppaaksi, kouluttajaksi tai valmentajaksi harrastus- tai kilpailulajeissa (SMSL jäsenseurojen jäsenille edullisemmat hinnat)
 • Mahdollisuus kouluttautua tuomariksi kilpailulajeissa
 • Mahdollisuus kouluttautua kirkkoveneen kippariksi
 • Mahdollisuus osallistua Olympiakomitean organisoimiin koulutuksiin
 • Mahdollisuus osallistua muihin koulutuksiin, työpajoihin ja seminaareihin
 • Koulutusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen, melontajasoutuliitto.fi/koulutus
 • Seuratoiminnan tarpeisiin viritelty harraste-, retki- ja virkistysmelonnan koulutusjärjestelmä
 • Kurssimateriaalit, Opi melomaan -kirja, Opi ohjaamaan -kirja

Avustukset

 • Liiton jäsenseuroilla on mahdollisuus hakea kunnallisia toiminta- ja koulutusavustuksia (jotkut kunnat antavat tukea vain lajiliiton jäsenille)
 • Mahdollisuus hakea opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää seuratukea
 • Mahdollisuus saada tukea ja sparrausta hakuprosesseihin

Edunvalvonta

Melonta- ja Soutuliitto kehittää / tukee melonnan ja soudun harrastus- ja kilpailutoimintaa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä valvoo seurojen ja jäsenten etua mm. lainsäädännössä, standardoinnissa ja liikuntapaikkarakentamiseen liittyvissä asioissa.

Edunvalvontaa ja yhteistyötä tehdään mm. seuraavien tahojen kanssa:

Turvallisuustyö

Melonta- ja Soutuliitto toimii aktiivisesti melonta- ja soututurvallisuuden edistämiseksi kehittämällä omaa toimintaansa, jatkamalla valistustyötä sekä toimimaan kaikilla melonta- ja soututurvallisuutyön foorumeilla.

 • Onnettomuus- ja läheltä piti -tilanneraporttien kerääminen
 • Osallistuminen valtakunnallisiin turvallisuuskampanijoihin
 • Melontaturvallisuuden neuvottelukunta (turvallisuustyö)
 • Viranomaisyhteistyö (mm. Tukes)

Tiedon kerääminen ja jakaminen

Liitto kerää aktiivisesti tietoa melonnan ja soudun harrastamisesta, kilpailu- ja valmennustoiminnasta, kansainvälisistä ja kansallisista tutkimuksista ja seurakyselyistä. Liiton verkkosivuilla on tietoa mm:

 • Tapahtumista
 • Koulutuksista
 • Kilpailutoiminnasta
 • Liikuntarakentamisen rahoituksesta
 • Seura- ja toimintatuista
 • Retkimelojalle hyödyllisistä asioista
 • Turvallisuudesta
 • Opinnäytetyöt melontaan ja soutuun liittyen
 • Tilastot ja tutkimukset

Muita toimia

 • Tonnari-listan ylläpito
 • Suomi meloo ja soutaa -viikko
 • SMSL tapahtumakalenteri
 • Retkimerkkien myöntäminen
 • SMSL ansiomerkit
 • Muut muistamiset ja huomionosoitukset