Freestylemelontapaikan rakentaminen

Freestylemelontapaikat – suunnittelu ja rakentaminen -opas julkaistu helmikuussa 2019.

Freestylemelonnan olosuhteiden kehittämis- ja tutkimushanke on saatu päätökseen. 
Hankkeen tuloksena syntyi opas ”Freestylemelontapaikat – Suunnittelu ja rakentaminen”. 

Valmistuneessa oppaassa kerrotaan olennaisimmat asiat freestylemelonta-lajista sekä esitellään erityyppisiä ja erilaisin toteutustavoin rakennettuja freestylemelontapaikkoja. Oppaassa käydään läpi tärkeimmät freestylemelontapaikkojen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät asiat. 

Hankkeen lyhyen tähtäimen tavoite oli laatia ohjeistus freestylemelonnan suorituspaikkana toimivan aallon tai stopparin eli vasta-aallon suunnittelun ja rakentamisen perusteisiin. Pitkän tähtäimen tavoite on, että tulevaisuudessa suorituspaikkoja rakennettaisiin lähemmäksi Suomen asutuskeskittymiä ja näin madalletaisiin kynnystä freestylemelonnan harrastamiseen. 

Opas on hyödyllinen mm. freestylemelontapaikka- sekä koskipuistohankkeissa mukana oleville suunnittelijoille, rakennuttajille, urakoitsijoille ja melonnan harrastajille. Oppaasta saa pohjatietoja vuoropuhelulle rakennushankkeista päättävien tahojen kanssa. Oppaan lukijat voivat myös hyödyntää saamaansa tietoutta löytämällä uusia freestylemelontakohteita ja käynnistämällä rakennushankkeita. 

Opas on osa liikuntapaikkarakentamista käsittelevää Liikuntapaikkajulkaisut-kirjasarjaa, jota Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut yhteistyössä Rakennustiedon kanssa. 

Freestylemelonnan olosuhteiden kehittämis- ja tutkimushanke onsaanut Opetus- ja kulttuuriministeriö erityisavustuksen.

Opas on saatavilla Rakennustiedon verkkokaupassa kirjana sekä e-kirjana: 

Painettu kirja: https://www.rakennustietokauppa.fi/sivu/tuote/freestylemelontapaikat/2471980

E-kirja: https://www.rakennustietokauppa.fi/sivu/tuote/freestylemelontapaikat-suunnittelu-ja-rakentaminen/2741368

Kiitokset koko työryhmän puolesta kaikille hankkeen aikana ideoitaan ja tietojaan jakaneille! 

Heikki Rauatmaa 

Kai Lindqvist 
Jyri Hämäläinen 
Jukka Ollikainen 
Marika Orava 
Tuomas Kaukola 
Kari Nykänen 
Marjaana Risku

Heikki Rauatmaa

Lisätiedot:

Heikki Rauatmaa
+358 41 457 9692
heikki.rauatmaa(at)smsl.fi

Esittelydiat