Turvallisuusasiakirjat

Kuluttajaturvallisuuslain mukaan seuran ulkopuolisille järjestettävästä toiminnasta on laadittava turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelma pohjautuu toiminnan riskien tunnistamiseen ennalta.

Riskien tunnistamisen apuna käytetään riskianalyysi-taulukkoa. Turvallisuussuunnitelmaan kirjataan mm. suunniteltu reitti, vastuuhenkilöt ja evakuointipaikat.

Riskianalyysi ja turvallisuussuunnitelma on syytä tehdä myös seuran sisäisestä toiminnasta. Ennakointi varautuminen lisäävät turvallisuutta ja selkeyttävät työnjakoa esim. seuran retkellä tai harjoituksissa.